Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3787

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 22 november 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Dwangarbeiders in Duitsland - Pensioenuitkeringen - Duitse belastingsheffing - Bilateraal verdrag

Duitsland
gedeporteerde
inkomstenbelasting
bilaterale overeenkomst
oorlogsslachtoffer
vergoedingspensioen
slachtoffer onder burgerbevolking

Chronologie

22/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5096

Vraag nr. 5-3787 d.d. 22 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het voornemen van Duitsland om de rente/pensioenuitkering van voormalige dwangarbeiders in Duitsland te belasten ontstond terecht veel controverse. Belgen die tussen 1942 en 1945 dwangarbeid hebben verricht, krijgen daar vanaf hun 65ste een pensioen voor dat na hun dood werd doorbetaald aan de weduwe. Hierdoor ontvingen afgelopen week een aantal Belgen een brief van het Brandenburgse belastingskantoor, waarin vermeld staat dat op dit pensioen een taks moet worden betaald.

De Belgische Federale Overheidsdienst FinanciŽn kreeg derhalve heel wat verontwaardigde reacties van ex-dwangarbeiders of hun nabestaanden. De houding van Duitsland, door het heffen van een belasting op arbeid ten gevolge van politieke onderdrukking is onrespectvol.

De enorme emotionele impact die dit heeft op de nabestaanden vormt logischerwijs de aanzet voor mijn morele verontwaardiging. De belasting is choquerend voor personen die de Holocaust van dichtbij ervoeren want door de ontvangst van zo'n brief komen slechte herinneringen terug aan de oppervlakte. In 2007 besliste naar verluidt het Duitse parlement dat er op pensioenen van dwangarbeiders zeventien procent belasting moet worden betaald. Als reactie op deze collectieve verontwaardiging nam minister van FinanciŽn Didier Reynders gisteren contact op met Duitsland om ervoor te zorgen dat deze Belgen geen belastingen hoeven te betalen. Het antwoord van de Duitse regering is nog niet meegedeeld. Opmerkelijk is echter dat er een bilateraal verdrag bestaat tussen BelgiŽ en Duitsland. Daarin staat dat beide landen wederzijds belastingen mogen heffen, wat impliceert dat het pensioen dat samenhangt met een dienstbetrekking die werd uitgeoefend in een andere staat, uitsluitend in de woonstaat belast mag worden.

Op basis van de hierboven omschreven ontwikkelingen had ik u graag volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op het Duitse voornemen om op smartengeld voor dwangarbeiders een belasting te heffen en dit zelfs retroactief?

2) Kan u aangeven hoeveel mensen momenteel een pensioen/rente ontvangen vanwege Duitsland voor de verrichte dwangarbeid aldaar en kan u het totale bedrag weergeven op jaarbasis dat in ons land wordt uitgekeerd?

3) Kan u tevens de inhoud van het hoger aangehaalde bilateraal verdrag uitvoerig toelichten en klopt de berichtgeving als zou dit aan de basis liggen van de heffing? Kan u dit uitvoerig toelichten?

4) Kan u aangeven welke stappen u gaat ondernemen en reeds heeft ondernomen om deze belasting niet te laten doorgaan? Kan u dit uitvoerig toelichten?