Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3622

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 3 november 2011

aan de minister van Justitie

Huwelijken - Polygamie - Registratie - Wettelijkheid - Parket - Veroordelingen

huwelijk
polygamie
migrant
officiŽle statistiek

Chronologie

3/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4430

Vraag nr. 5-3622 d.d. 3 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op een vraag van een gemeenteraadslid antwoordde de Antwerpse schepen bevoegd voor Bevolking en Burgerlijke Stand dat in Antwerpen zevenentwintig inwoners leven die meer dan ťťn maal gehuwd zijn. Voor het eerst wordt ook bevestigd dat daaronder ook Belgen zijn. Zestien van de zevenentwintig bekende polygamen in Antwerpen beschikken over de Belgische nationaliteit (na naturalisatie). Daarbij zijn er twee mogelijkheden volgens de schepen: of een vreemde onderdaan heeft een polygaam huwelijk afgesloten voor hij zich in BelgiŽ vestigt; of een vreemde onderdaan of Belg die in Antwerpen woont sluit in het buitenland een polygaam huwelijk af. Het betreffen onderdanen uit moslimlanden als Marokko, Pakistan en MauritaniŽ waar polygamie toegelaten is.

Het antwoord van de schepen is zeer merkwaardig. Het bevestigt immers dat er zelfs Belgen zijn die in het buitenland een tweede, derde,Ö huwelijk afsluiten. Artikel 147 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt nochtans uitdrukkelijk: "Men mag geen tweede huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste". Het Strafwetboek (artikel 391) verbiedt het uitdrukkelijk als een "misdaad tegen de openbare orde der familie en de openbare zedelijkheid": "Hij die, door de banden van het huwelijk verbonden, een ander huwelijk aangaat vůůr de ontbinding van het vorige, wordt gestraft met opsluiting." (dit is vijf tot tien jaar).

De schepen deelt ook mee dat wanneer een inwoner in het buitenland een polygaam huwelijk afsluit dit aan het parket gemeld wordt voor advies. Op basis van dit advies en de mate waarin het geval met de Belgische rechtsorde verbonden is, zou de ambtenaar van de burgerlijke stand deze huwelijken weigeren wegens strijdigheid met onze openbare orde.

Kan de geachte minister mij meedelen:

1) Op welke wijze gaat het gerecht om met volgende situaties:

- buitenlanders die in het buitenland meerdere keren gehuwd zijn en nadien gemigreerd zijn naar BelgiŽ?

- buitenlanders die hier wonen en in het buitenland een tweede, derde,Ö keer zijn gaan huwen?

- Belgen (eventueel met dubbele nationaliteit) die hier wonen en in het buitenland een tweede, derde,Ö keer zijn gaan huwen?

2) Welke zijn de criteria die door de parketten in aanmerking genomen worden om te beslissen of vervolgd wordt wegens polygamie of niet?

3) Hoeveel adviezen werden in 2008, 2009, 2010 en 2011 tot op heden afgeleverd door de parketten aan de burgerlijke stand van de Vlaamse steden en gemeenten met betrekking tot de registratie van polygame huwelijken in de registers van de burgerlijke stand?

4) In hoeveel en welke gevallen was dit advies positief? In hoeveel en welke gevallen was dit advies negatief? Wat zijn de criteria voor het afleveren van een positief of negatief advies?

5) Hoeveel strafprocedures werden in 2008, 2009, 2010 en 2011 tot op heden opgestart wegens polygamie op basis van artikel 391 van het Strafwetboek?

6) Hoeveel veroordelingen werden in 2008, 2009, 2010 en 2011 tot op heden reeds uitgesproken wegens polygamie op basis van artikel 391 van het stafwetboek? Wat waren de uitgesproken straffen?

7) Bestaan er omzendbrieven of richtlijnen verzonden aan de steden en gemeenten of aan de parketten met betrekking tot dit thema?

8) Waarom worden sommige (in het buitenland afgesloten) polygame huwelijken in BelgiŽ geregistreerd, ondanks de strijdigheid met de openbare orde en de strafwet?

9) Gebeurt deze registratie in alle gemeenten of zijn er gemeenten die dit weigeren?