Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3620

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 27 oktober 2011

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid

Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (Commissie-Buysse) - Nog hangende dossiers - Aantal

jood
Tweede Wereldoorlog
administratieve procedure
vergoeding
oorlogsschade
oorlogsslachtoffer

Chronologie

27/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4369

Vraag nr. 5-3620 d.d. 27 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (Commissie-Buysse), opgericht door de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 heeft op 4 februari 2008 weliswaar haar eindrapport neergelegd, maar haar mandaat eindigde niet op 31 december 2007, de datum die vastgelegd was in de wet van 20 juli 2006 tot wijziging van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 voor de afsluiting van het onderzoek van de dossiers door de Commissie. Dezelfde wet verduidelijkt immers dat de Commissie haar activiteiten slechts zal stopzetten ten laatste na afloop van de behandeling van de aanvragen die bij de Raad van State nog aanhangig zijn. De Afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft inderdaad geoordeeld dat de Commissie-Buysse zich moet uitspreken over de aanvragen die zullen moeten worden onderzocht als gevolg van de nietigverklaring van de oorspronkelijke beslissingen.

Kunt u me zeggen om hoeveel niet-afgesloten dossiers het gaat?