Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3531

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 19 oktober 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Islamitische bankproducten - Lancering - Opleiding islamitisch bankieren

kredietinstelling
bankactiviteit
islam
islamitisch recht

Chronologie

19/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4437

Vraag nr. 5-3531 d.d. 19 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Brussel hebben de financiŽle consultingfirma Al Maalya en het financiŽle opleidingscentrum Impact Cooremans een opleiding gecreŽerd voor wie wil leren "islamitisch" te bankieren. De opleiding start vanaf 25 oktober. In het kader van deze nieuwe opleiding organiseerden beide instellingen een avond waarop belangstellende jonge moslims konden luisteren naar een aantal experts inzake islamitisch bankieren. Op die avond was ook ontslagnemend minister van FinanciŽn Didier Reynders uitgenodigd, die de aanwezigen toesprak.

De minister toonde zich erg opgetogen over het initiatief. 'Ik hoop dat onze banken zich hiervoor gaandeweg zullen openstellen', sprak hij de zaal toe. 'Gelet op de recente financiŽle crisis is het een goede zaak dat wij dit debat openen. Wellicht moeten we een aantal fiscale regels aanpassen om de lancering van islamitische bankproducten mogelijk te maken. Belangrijk is wel dat die producten niet alleen door moslims kunnen worden benut, maar ook door niet-moslims. Ik denk dat iedereen hierbij kan winnen.'

De minister is dus duidelijk voorstander van islamitisch bankieren. Nochtans zou hij moeten weten dat elke islamitische bank een jury van geleerden heeft (de zogenaamde "sharia board") die over elk nieuw bankproduct haar fatwa moet uitspreken en die erop moet toezien dat de sharia steeds wordt gevolgd. Nochtans staat de sharia haaks op bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM)!

Graag dan ook volgende vragen:

1) Wat is de stand van zaken inzake het mogelijk maken door de overheid van het lanceren van islamitische bankproducten?

2) Is het de bedoeling om islamitische bankproducten fiscaal aantrekkelijk te maken? Zo ja, welke fiscale belemmeringen moeten in dit kader dan worden aangepast?

3) Wordt op deze manier de integratie van islamitische immigranten niet belemmerd?

4) Wordt op deze manier de sharia, die toch in alle opzichten strijdig is met het EVRM, niet gelegitimeerd?

5) Zal de geachte minister samenwerken met islamitische rechtsgeleerden of moslimvertegenwoordigers om de lancering van islamitische bankproducten mogelijk te maken? Zo ja, met wie?