Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-296

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 5 november 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid - Garanderen van een aansluiting - Taxicheques

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
taxi
officiŽle statistiek

Chronologie

5/11/2010 Verzending vraag
20/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-296 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) dient steeds de aansluiting voor zijn reizigers te garanderen. Wanneer een trein 's avonds behoorlijk wat vertraging heeft en de reiziger zijn laatste aansluiting niet meer haalt, moet die reiziger contact opnemen met de stationschef die bekijkt of de reiziger alsnog (eventueel via een ander station en extra overstap) op zijn bestemming kan geraken. Indien dat niet mogelijk is, schrijft de NMBS een taxicheque uit.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel taxicheques heeft de NMBS de afgelopen tien jaar uitgeschreven en voor welk bedrag? Graag cijfers per jaar.

2) In welke stations worden de meeste cheques uitgeschreven? Waar worden de meeste aansluitingen niet gehaald?

3) Welke lessen trekt de NMBS hieruit voor het garanderen van een aansluiting?

4) In hoeveel gevallen kreeg de NMBS een klacht te verwerken van een reiziger die zijn laatste aansluiting had gemist?

5) In sommige gevallen laat de NMBS dan een trein met andere passagiers wachten in een station, en verkondigt de conducteur dat dit gebeurt "om een aansluiting te garanderen", opdat toch maar geen taxicheque dient te worden uitgeschreven. Tot hoeveel van zulke vertragingen leidde dat de afgelopen tien jaar? Is het grootste gevolg van die procedure niet dat nog meer reizigers slachtoffer worden van de beperkte stiptheid (ook in de late uurtjes) van de NMBS?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

De Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS)-Groep deelt het volgende mee :

  1. Er worden door NMBS Mobility geen statistieken bijgehouden waarbij de reden van het oproepen van een taxi gespecifieerd wordt, noch hoeveel taxibons er uitgeschreven worden. De door de taximaatschappijen ingediende facturen kunnen meerdere taxibons omvatten.

In onderstaande cijfers (facturen voor taxi’s) zit ook het vervoer van treinbestuurders en –begeleiders vervat, in het kader van hun dienstuitvoering:


Taxivervoer voor het binnenlands reizigersvervoer

2006

61 017,74 euro

2007

70 131,17 euro

2008

152 294,00 euro

2009

117 052,00 euro

2010 tot en met 31 oktober 2010 verrekende facturen

151 745,81 euro

  1. Het oproepen van een ander vervoermiddel zoals taxi- of busmaatschappijen gebeurt alleen in de hierna volgende gevallen: ongevallen, verbroken laatste aansluitingen van de dag, spontane sociale acties, gevallen van overmacht, enz. De beslissing om reizigers met een taxi of bus naar hun bestemmingsstation te vervoeren valt onder de bevoegdheid van reizigers dispatching (RDV). Het effectief oproepen en uitschrijven van taxibons gebeurt door de regiostations van NMBS Mobility. De facturen van de taximaatschappijen worden per regio geboekt en niet per station.

  2. en 5. Bij de opmaak van de dienstregelingen wordt voor het bepalen van de aansluitingen, rekening gehouden met de grote verkeersstromen namelijk het verkeer van en naar de hoofdsteden en de provincies. Het is onmogelijk om in alle stations, alle treinen op elkaar te doen aansluiten. Daarenboven kan men stellen dat bij het verzekeren van aansluitingen er rekening dient gehouden te worden, zowel met de wensen van de cliënteel, als met de naleving van de regelmaat van het treinverkeer. Deze beide prioriteiten zijn echter niet altijd gemakkelijk te verzoenen. Om de aansluitingen in geval van vertragingen alsnog te realiseren, worden aan voorafbepaalde treinen wachttijden toegestaan. Het toekennen van wachttijden is echter zeer delicaat en kan in bepaalde gevallen inderdaad andere klanten benadelen. Daarom worden de wachttijden beperkt om vertragingen aan andere treinen te vermijden en om verder te verzekeren aansluitingen niet in het gedrang te brengen. Deze wachttijden zijn niet voor elke trein gelijk en variëren van station tot station.

  3. De Centrale Klantendienst ontvangt alle binnenkomende klachten maar niet alle gedetailleerde redenen worden geregistreerd.