Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2878

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 27 juli 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Aangifte personenbelasting - Directie Inschrijvingen van voertuigen - Koppeling

belasting van natuurlijke personen
belastingaangifte
registratie van een voertuig
gegevensbank
voertuigenbelasting
doorgeven van informatie
Kruispuntbank van de voertuigen

Chronologie

27/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2877
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4435

Vraag nr. 5-2878 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de aangifte personenbelasting dienen in welbepaalde gevallen gegevens meegedeeld te worden over het voertuig waarmee men zich verplaatst. Zo wordt, wanneer een werknemer een bedrijfswagen krijgt van zijn werkgever, het woon-werkverkeer gezien als een voordeel van alle aard.

Het belastbaar voordeel voor privégebruik van deze bedrijfswagen wordt berekend op de CO2-uitstoot van de wagen (vroeger was dit de " fiscale PK "). Ook de aard van het voertuig speelt een rol.

In afwachting van de operationalisering van de nieuw op te richten Kruispuntbank van de voertuigen (wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen), had ik graag geweten:

1) In hoeverre er momenteel een koppeling bestaat tussen de gegevens van de personenbelasting en de databank waarover de Directie Inschrijvingen van voertuigen (DIV) beschikt. En zo ja, hoe werkt dit systeem?

2) Hoe zal, naar de toekomst toe, de belastingadministratie gekoppeld worden aan deze nieuw op te richten kruispuntbank? Hoever zal men hierin gaan en betreft dit een automatisme of zullen de gegevens telkens opnieuw, en geval per geval door de administratie aangevraagd moeten worden?