Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2753

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 14 juli 2011

aan de minister van Justitie

Magistraten - Rechtsgegevensbanken - Toegang - Project voor een unieke databank - Reden - Budgettaire impact

rechterlijk beroep
documentatie
gegevensbank
informatiesysteem

Chronologie

14/7/2011 Verzending vraag
27/10/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2753 d.d. 14 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Tot hier toe zijn er twee aanvullende databanken ter beschikking van de magistraten: Jura, de uitgaven Wolters Kluwer en Strada, de uitgaven De Boeck, Larcier en Bruylant.

U schreef onlangs een openbare aanbesteding uit voor het creŽren van een unieke databank, omdat dit efficiŽnter zou zijn.

De Raad van State heeft de openbare aanbesteding, toegekend aan Wolters Kluwer, geschorst, hoewel de magistraten gehoord door de Commissie Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Adviesraad voor de Magistratuur aandringen op het in stand houden van de twee bestaande databanken, waarvan de inhoud niet vergelijkbaar en dus gedeeltelijk onvervangbaar is.

Naar het schijnt zou u de contracten voor de twee databanken willen verlengen tot september 2011.

Kunt u ons meedelen waarom de oprichting van een unieke databank efficiŽnter zou zijn? Wat zal de financiŽle impact zijn van uw beslissing om een unieke databank op te richten in plaats van de beide bestaande databanken in stand te houden?

Antwoord ontvangen op 27 oktober 2011 :

Deze overheidsopdracht werd uitgeschreven in november 2009 na het akkoord van de ministerraad van 30 oktober van hetzelfde jaar. De procedure had tot doel orde te brengen in een sector die daar hoge nood aan heeft, wat overigens benadrukt werd door de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.

Het uiteindelijke doel was om via deze onderhandelingsprocedure een vast kader van elektronische documentatie voor de magistratuur en haar medewerkers (referendarissen, parketjuristen, gerechtelijke stagiairs, …) te bepalen en voor raadpleging aan te bieden door een maximaal aanbod te beogen. Daarenboven zou met de gekozen aanbieder een service level agreement getekend worden om een uitstekend prestatieniveau te garanderen.

In het bestek werd een optie voorzien om de ontwikkeling van één platform mogelijk te maken om met één enkele toepassing de raadpleging van zowel de openbare als de private documentatie mogelijk te maken. De markt heeft evenwel niet gereageerd op deze vraag, die overigens een primeur is bij de FOD Justitie.

Immers, zoals u weet, dateren de contracten voor de aanlevering van juridische documentatie van 2005 voor de gegevensbank van Kluwer (Jura.be) en van 2009 voor de gegevensbank van de groep De Boeck (Strada).

De procedure en de toewijzing van de overeenkomst zouden een beter beheer mogelijk maken inzake financiën, vernieuwingen van licenties, aanpassingen van de inhoud, personalisering van de gebruiker, een beter zicht op de politiek inzake updates, van bugs fixings, van release management, enz.

Er waren dus meerdere voordelen inzake inhoud en gebruiksvriendelijkheid. Ook de voordelen op het gebied van het beheer van de overeenkomst zouden een betere monitoring van de overeenkomst en de toepassing mogelijk maken.

In geld uitgedrukt had de beslissing een jaarlijkse besparing opgeleverd van 218 303, 94 euro ten opzichte van de kostprijs van de twee gegevensbanken.

Uiteraard blijf ik aandachtig en bedacht op de continuïteit van de beschikbaarheid van de huidige juridische databanken. Indien dit nodig zou blijken, worden de bestaande contracten verlengd.