Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-254

van Richard Miller (MR) d.d. 25 oktober 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Duitse spoorwegen - Hogesnelheidslijn tussen Frankfurt en Londen - Gevolgen voor BelgiŽ en voor Brussel

vervoer per spoor
Duitsland
Londen
snelvervoer

Chronologie

25/10/2010 Verzending vraag
11/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-254 d.d. 25 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Duitse spoorwegen zullen zich eerlang officieel kandidaat stellen voor een hogesnelheidslijn tussen Frankfurt en Londen.

De afstand tussen de twee financiŽle grootsteden zou vanaf december 2013 in iets meer dan drieŽnhalf uur kunnen worden afgelegd.

Welk gevolgen zou dat eventueel hebben voor BelgiŽ en Brussel in het bijzonder? Wat denkt u over deze kandidaatstelling?

Antwoord ontvangen op 11 juli 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid te melden dat deze vraag tot de bevoegdheid van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven behoort.