Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2230

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 5 mei 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Turkije - Protest tegen een Youtube-clip - Antwoord van de minister

Turkije
politieke propaganda
racisme
bestrijding van discriminatie

Chronologie

5/5/2011 Verzending vraag
4/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2230 d.d. 5 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit de media verneem ik dat de Turkse ambassadeur, de heer Murat Erfavcerfavci, bij u geprotesteerd heeft omtrent de publicatie door het Vlaams Belang van een affiche en Youtube-clip waarbij een wit schaap een schaap bedekt met de vlag van Turkije uit Europa verwijdert.

Deze affiche en video-clip is volgens de Turkse ambassadeur " racistisch ".

1) Kan u mij bevestigen dat de Turkse ambassadeur met u contact heeft opgenomen teneinde protest aan te tekenen tegen de publicatie van deze affiche?

2) Klopt het dat de Turkse ambassadeur er bij u op aangedrongen heeft om " maatregelen " te nemen?

3) Wat was uw antwoord aan de Turkse ambassadeur?

4) Overweegt u daadwerkelijk " maatregelen " te nemen?

Antwoord ontvangen op 4 juli 2011 :

1. De ambassadeur van Turkije werd ontvangen door mijn administratie, aan wie hij een verbale nota overhandigde.

2. Deze nota drukt de ontevredenheid uit van de Turkse overheden over de bedoelde affiche.

3-4. De administratie heeft de argumenten van de Turkse ambassadeur aangehoord en heeft hem uitgelegd hoe in België een mechanisme bestaat om de verzekering van gelijke rechten en de strijd tegen elke vorm van discriminatie in de praktijk om te zetten.