Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2177

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 29 april 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Rookverbod - Toepassing in chicha-bars

nicotineverslaving
horecabedrijf

Chronologie

29/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4432

Vraag nr. 5-2177 d.d. 29 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de wet van 22 december 2009 was tegen 2014 een algemeen rookverbod op alle publieke plaatsen en de werkvloer voorzien. De wet voorzag echter tot dat jaar in een aantal uitzonderingen in de horeca, met name voor " biercafés " waar geen eten wordt verkocht, casino's en discotheken. Door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof zal het verbod echter sneller in voege treden, met name vanaf 30 juni 2011.

Maar blijkbaar is er toch één categorie die de dans lijkt te ontspringen, namelijk de chicha-bars, die de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond rijzen. " Chicha " verwijst naar waterpijp en dat is juist wat er daar blijkbaar legaal gerookt wordt, ondanks het rookverbod.

Sta me toe toch enige duiding te geven bij dit fenomeen.

Een waterpijp is een apparaat voor het roken van speciale pijptabak met fruitsmaak. Het roken van pijptabak is in het Midden-Oosten een traditie en het wordt veel gedaan in restaurants en cafés. Voor het roken van marihuana of hasjiesj gebruikt men een bong, een speciaal soort waterpijp.

Het roken van een waterpijp is zeker niet minder schadelijk dan het roken van sigaretten. Vaak wordt gemeend dat dit het geval is onder de (onjuiste) veronderstelling dat het water de schadelijke stoffen uit de rook zou oplossen, of omdat het inademen van de rook minder prikkelend is voor de longen. Dit laatste komt echter door de aanwezigheid van waterdamp in de rook. Hoewel er wel wat schadelijke stoffen in het water oplossen, blijft zeer veel achter in de rook.

Verschillende wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat het roken met behulp van een waterpijp tenminste even schadelijk is als het roken van sigaretten. Bij het roken met behulp van een waterpijp ademt men niet alleen kankerverwekkende stoffen en koolstofmonoxide in zoals bij het roken van sigaretten, maar ook zware metalen afkomstig van het kooltje dat gebruikt wordt als brandstof.

Waterpijpgebruikers roken in een enkele sessie langer dan sigarettenrokers, en per ademteug wordt meer rook ingeademd. Een rooksessie met een waterpijp duurt vaak langer dan veertig minuten, waarbij de gebruiker vijftig tot twee honderd keer aan de pijp zuigt en daarbij 0,15 tot 0,5 liter rook per keer inademt. Een sigaret is na maximaal twintig trekken op. Onderzoeken van de World Health Organization en de American Cancer Society hebben aangetoond dat een gebruiker in een waterpijpsessie van een uur honderd tot twee honderd keer de hoeveelheid rook en zeventig keer de hoeveelheid nicotine binnenkrijgt ten opzichte van het roken van een sigaret.

Ook het passief roken is schadelijk. Er bestaat ook geen enkel toestel waarvan bewezen is dat het de schadelijke effecten van de waterpijp enigszins wegneemt of doet verdwijnen.

Graag kreeg ik aan antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel chicha-bars zijn er officieel gekend in dit land?

2) Vallen deze chicha-bars ook onder het algemeen rookverbod?

3)- Zal de geachte minister in navolging van het algemeen rookverbod in cafés ook het roken van waterpijpen in de bewuste chicha-bars verbieden?