Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2055

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 8 april 2011

aan de minister van Landsverdediging

Belgisch leger - Special forces - Werking - Personeel

krijgsmacht
militair personeel

Chronologie

8/4/2011 Verzending vraag
7/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2055 d.d. 8 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Belgisch leger beschikt over een Special forces group (SFG).

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Uit hoeveel manschappen bestaat de SFG van het Belgische leger? Uit welke militaire graden is dit korps samengesteld?

2) Wat is er zo speciaal aan dit korps? Voor welke soort opdrachten wordt dit korps opgeleid? Waarin verschillen de SFG-manschappen van de korpsen parachutisten of andere elitekorpsen binnen het Belgische leger?

3) Op welke momenten wordt dit korps ingezet? Wie beslist daarover en op basis van welke criteria of afwegingen wordt zulke beslissing genomen?

4) Worden de leden van de SFG bijzondere voordelen, zoals een hogere soldij of bijzondere premies?

5) Hoe hoog is de gemiddelde leeftijd van de leden van de SFG? Wat gebeurt er met leden van de SPG die qua leeftijd of fysieke mogelijkheden de opdrachten niet meer aankunnen?

6) Stelden zich in de periode van 2006 tot 2010 disciplinaire problemen met leden van de SFG, dit zowel binnen als buiten hun kazernes? Zijn er in deze periode leden van de SFG in vervolging gesteld, zo ja voor welke feiten?

Antwoord ontvangen op 7 juni 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. Op de organieke tabel van de Special Forces Groep (SF Gp) zijn er 161 militairen voorzien. Alle personeelscategorieën zijn er vertegenwoordigd.

2. De SF Gp werkt volgens de NAVO Special Forces procedures. De voornaamste opdrachten voor de SF Gp zijn verkenningsopdrachten en opleiding geven aan militairen van bevriende naties. Een langere gespecialiseerde opleiding om aan de NAVO Special Forces normen te beantwoorden maken het verschil met de andere eenheden van Defensie.

3. De SF Gp wordt ingezet op basis van een beslissing van de ministerraad.

4. Het personeel hernomen op de organieke tabel van de SF Gp en in functie “Ploegman” geplaatst geniet van “Ploegman SF” premie.

5. De gemiddelde leeftijd varieert tussen de 35 en 40 jaar. De operatoren die wensen de teams te verlaten krijgen meestal een functie bij de SF Gp hetzij in de staf hetzij als instructeur.

6. Tussen 2006 en 2010 werd er een tijdelijke ambtsontheffing bij tuchtmaatregel (TATM) opgelegd aan twee militairen van de SF Gp. Er werden geen militairen van de SF Gp ontslagen van ambtswege.