Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1894

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 29 maart 2011

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle

buitenlandse staatsburger
zwartwerk
illegale werknemer
illegale migratie
ondergrondse economie
officiŽle statistiek
arbeidsinspectie

Chronologie

29/3/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1893
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4431

Vraag nr. 5-1894 d.d. 29 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De strenge aanpak van werkgevers die migranten illegaal werk verschaffen werd in het verleden steeds als belangrijk beschouwd door zowel de politiek als de werknemers- en werkgeversorganisaties.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel werkgevers die illegaal aan mensen afkomstig uit landen van buiten de Europese Unie (EU) werk verschaften, werden van 2000 tot heden, en dit op jaarbasis, gesanctioneerd?

2) Hoeveel van die werkgevers deden systematisch een beroep op illegalen?

a. Hoeveel illegaal tewerkgestelde vreemdelingen werden al gesanctioneerd? Graag kreeg ik de cijfers op jaarbasis sinds 2000.

b. Hoeveel van die illegale arbeidskrachten werden al het land uitgewezen? Graag kreeg ik de cijfers op jaarbasis sinds 2000.

3) De wetgeving werd zodanig gewijzigd dat werkgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de repatriŽringkosten van de illegalen die zij tewerkstellen. Hoeveel illegalen werden sindsdien op kosten van hun werkgevers gerepatrieerd naar hun land van herkomst?

4) Ook werden de strafsancties inzake de zwaardere misdrijven (koppelbazen, het helpen van vreemdelingen om het land onwettig binnen te komen en om er te verblijven, het binnensmokkelen van vreemdelingen in ons land, enz.) de laatste decennia aanzienlijk verhoogd. Hoeveel vervolgingen werden al ingesteld sinds het invoeren van die verhoogde strafsancties? Hoeveel waren er dat voor de jaren 2008, 2009 en 2010?

5) Hoeveel controles werden er door de inspectiediensten uitgevoerd in 2008, 2009 en 2010?