Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1893

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 29 maart 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle

buitenlandse staatsburger
zwartwerk
illegale werknemer
illegale migratie
ondergrondse economie
officiŽle statistiek
arbeidsinspectie

Chronologie

29/3/2011 Verzending vraag
6/7/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1894

Vraag nr. 5-1893 d.d. 29 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De strenge aanpak van werkgevers die migranten illegaal werk verschaffen werd in het verleden steeds als belangrijk beschouwd door zowel de politiek als de werknemers- en werkgeversorganisaties.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel werkgevers die illegaal aan mensen afkomstig uit landen van buiten de Europese Unie (EU) werk verschaften, werden van 2000 tot heden, en dit op jaarbasis, gesanctioneerd?

2) Hoeveel van die werkgevers deden systematisch een beroep op illegalen?

a. Hoeveel illegaal tewerkgestelde vreemdelingen werden al gesanctioneerd? Graag kreeg ik de cijfers op jaarbasis sinds 2000.

b. Hoeveel van die illegale arbeidskrachten werden al het land uitgewezen? Graag kreeg ik de cijfers op jaarbasis sinds 2000.

3) De wetgeving werd zodanig gewijzigd dat werkgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de repatriŽringkosten van de illegalen die zij tewerkstellen. Hoeveel illegalen werden sindsdien op kosten van hun werkgevers gerepatrieerd naar hun land van herkomst?

4) Ook werden de strafsancties inzake de zwaardere misdrijven (koppelbazen, het helpen van vreemdelingen om het land onwettig binnen te komen en om er te verblijven, het binnensmokkelen van vreemdelingen in ons land, enz.) de laatste decennia aanzienlijk verhoogd. Hoeveel vervolgingen werden al ingesteld sinds het invoeren van die verhoogde strafsancties? Hoeveel waren er dat voor de jaren 2008, 2009 en 2010?

5) Hoeveel controles werden er door de inspectiediensten uitgevoerd in 2008, 2009 en 2010?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2011 :

Gelieve, hierna, het antwoord te willen vinden op de door u gestelde vragen.

1. U vindt hierbij, als bijlage 1, een statistisch overzicht van de dienst Administratieve Geldboeten van de Federale Overheidsdienst (FOD) WASO met een overzicht van het aantal vastgestelde inbreuken en het gegeven gevolg, van 2000 tot 2010.

2. a) Een antwoord op deze vraag kan niet gegeven worden door de FOD WASO. Hiervoor wordt verwezen naar Dienst Vreemdelingenzaken en het antwoord van de heer staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid.

b) Idem. Deze materie behoort tot de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken en de heer staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid.

3. Zie antwoord op vraag 2.

4. De statistieken van de dienst Administratieve Geldboeten van de FOD WASO worden opgemaakt per inbreuk waarvoor een administratieve geldboete voorzien wordt. In de bijlagen 2 tot 5 vindt u meer informatie over de inbreuken die voorzien werden in artikel 12, 1° van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Voor wat de inbreuken betreft, voorzien in andere wetten, zoals bv. de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, kan door de diensten van de FOD Waso geen informatie gegeven worden.

5. In antwoord op deze vraag verwijs ik U naar de bijgevoegde tabel 6. Het betreft daarbij enkel de controles die uitgevoerd werden door de dienst Toezicht sociale wetten van de FOD WASO.


Suivi des infractions "occupation de travailleurs étrangers" 2000-2010


Gevolg inbreuken "tewerkstelling van buitenlandse werknemers" 2000-2010


Nombre total

d'infractions constatées

Nombre d'infractions

poursuivies pénalement ou pour lesquelles une transaction a été payée

Nombre d'infractions

en attente d'un avis définitif de l'Auditeur du travail

Nombre d'infractions

sanctionnées d'une amende administrative

Nombre d'infractions qui ont été classées sans suite

Nombre d'infractions

restant à traiter par la Direction des amendes administratives


Totaal aantal vastgestelde inbreuken

Aantal inbreuken die strafrechtelijk werden vervolgd of waarvoor een minnelijke schikking werd betaald

Aantal inbreukenin afwachting van de definitieve beslissing van de Arbeidsauditeur

Aantal inbreuken

waarvoor een administratieve geldboete werd opgelegd

Aantal inbreuken

die zonder gevolg werden gelaten

Aantal inbreuken

die nog behandeld worden door de Directie administratieve geldboeten


2000

1 177


355

30,16 %

12

1,02 %

330

28,04 %

480

40,78 %

0

0,00 %

2001

1 497


474

31,66 %

24

1,60 %

530

35,40 %

469

31,33 %

0

0,00 %

2002

1 805


630

34,90 %

56

3,10 %

566

31,36 %

553

30,64 %

0

0,00 %

2003

1 965


699

35,57 %

78

3,97 %

622

31,65 %

558

28,40 %

8

0,41 %

2004

2 017


842

41,75 %

133

6,59 %

549

27,22 %

478

23,70 %

15

0,74 %

2005

1 846


678

36,73 %

128

6,93 %

601

32,56 %

413

22,37 %

26

1,41 %

2006

1 710


571

33,39 %

175

10,23 %

520

30,41 %

384

22,46 %

60

3,51 %

2007

2 137


644

30,14 %

195

9,12 %

669

31,31 %

514

24,05 %

115

5,38 %

2008

2 186


615

28,13 %

252

11,53 %

616

28,18 %

431

19,72 %

272

12,44 %

2009

1 982


505

25,48 %

301

15,19 %

338

17,05 %

219

11,05 %

619

31,23 %

2010

2 333


569

24,39 %

673

28,85 %

95

4,07 %

165

7,07 %

831

35,62 %


Tot

20 655


6 582

31,87 %

2 027

9,81 %

5 436

26,32 %

4 664

22,58 %

1 946

9,42 %Suivi des infractions "faire entrer un ressortissant étranger pour occupation (art. 12, 1°, b)" 2006-2010
Gevolg inbreuken "buitenlander laten binnenkomen voor tewerkstelling (art. 12, 1°, b)" 2006-2010Nombre total

d'infractions constatées

Nombre d'infractions

poursuivies pénalement ou pour lesquelles une transaction a été payée

Nombre d'infractions

en attente d'un avis définitif de l'Auditeur du travail

Nombre d'infractions

sanctionnées d'une amende administrative

Nombre d'infractions qui ont été classées sans suite

Nombre d'infractions

restant à traiter par la Direction des amendes administratives


Totaal aantal vastgestelde inbreuken

Aantal inbreuken die strafrechtelijk werden vervolgd of waarvoor een minnelijke schikking werd betaald

Aantal inbreukenin afwachting van de definitieve beslissing van de Arbeidsauditeur

Aantal inbreuken

waarvoor een administratieve geldboete werd opgelegd

Aantal inbreuken

die zonder gevolg werden gelaten

Aantal inbreuken

die nog behandeld worden door de Directie administratieve geldboeten


2006

7


0

0,00 %

2

28,57 %

1

14,29 %

4

57,14 %

0

0,00 %

2007

7


1

14,29 %

0

0,00 %

2

28,57 %

2

28,57 %

2

28,57 %

2008

6


2

33,33 %

1

16,67 %

1

16,67 %

1

16,67 %

1

16,67 %

2009

8


4

50,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

1

12,50 %

3

37,50 %

2010

8


3

37,50 %

5

62,50 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %


Tot

36


10

27.78%

8

22,22 %

4

11,11 %

8

22,22 %

6

16,67 %Suivi des infractions "promettre un emploi à un ressortissant étranger moyennant une rétribution (art. 12, 1°, c)" 2006-2010


Gevolg inbreuken "buitenlander betrekking beloven tegen betaling (art. 12, 1°, c)" 2006-2010
Nombre total

d'infractions constatées

Nombre d'infractions

poursuivies pénalement ou pour lesquelles une transaction a été payée

Nombre d'infractions

en attente d'un avis définitif de l'Auditeur du travail

Nombre d'infractions

sanctionnées d'une amende administrative

Nombre d'infractions qui ont été classées sans suite

Nombre d'infractions

restant à traiter par la Direction des amendes administratives


Totaal aantal vastgestelde inbreuken

Aantal inbreuken die strafrechtelijk werden vervolgd of waarvoor een minnelijke schikking werd betaald

Aantal inbreukenin afwachting van de definitieve beslissing van de Arbeidsauditeur

Aantal inbreuken

waarvoor een administratieve geldboete werd opgelegd

Aantal inbreuken

die zonder gevolg werden gelaten

Aantal inbreuken

die nog behandeld worden door de Directie administratieve geldboeten


2006

1


0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

1

100,00 %

0

0,00 %

2007

1


1

100,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

2008

0


0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

2009

1


1

100,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

2010

0


0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!


Tot

3


2

66,67 %

0

0,00 %

0

0,00 %

1

33,33 %

0

0,00 %Suivi des infractions "réclamer ou recevoir une rétribution d’un ressortissant étranger pour un emploi (art. 12, 1°, d)" 2006-2010


Gevolg inbreuken "vergoeding vragen of aannemen van buitenlander voor betrekking (art. 12, 1°, d)" 2006-2010Nombre total

d'infractions constatées

Nombre d'infractions

poursuivies pénalement ou pour lesquelles une transaction a été payée

Nombre d'infractions

en attente d'un avis définitif de l'Auditeur du travail

Nombre d'infractions

sanctionnées d'une amende administrative

Nombre d'infractions qui ont été classées sans suite

Nombre d'infractions

restant à traiter par la Direction des amendes administratives


Totaal aantal vastgestelde inbreuken

Aantal inbreuken die strafrechtelijk werden vervolgd of waarvoor een minnelijke schikking werd betaald

Aantal inbreukenin afwachting van de definitieve beslissing van de Arbeidsauditeur

Aantal inbreuken

waarvoor een administratieve geldboete werd opgelegd

Aantal inbreuken

die zonder gevolg werden gelaten

Aantal inbreuken

die nog behandeld worden door de Directie administratieve geldboeten


2006

2


1

50,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

1

50,00 %

0

0,00 %

2007

1


1

100,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

2008

2


1

50,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

1

50,00 %

2009

2


0

0,00 %

1

50,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

1

50,00 %

2010

0


0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!


Tot

7


3

42,86 %

1

14,29 %

0

0,00 %

1

14,29 %

2

28,57 %Suivi des infractions "intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou une autorité (art. 12, 1°, e)" 2006-2010


Gevolg inbreuken "tussenpersoon tussen buitenlander en werkgever of overheid (art. 12, 1°, e)" 2006-2010Nombre total

d'infractions constatées

Nombre d'infractions

poursuivies pénalement ou pour lesquelles une transaction a été payée

Nombre d'infractions

en attente d'un avis définitif de l'Auditeur du travail

Nombre d'infractions

sanctionnées d'une amende administrative

Nombre d'infractions qui ont été classées sans suite

Nombre d'infractions

restant à traiter par la Direction des amendes administratives


Totaal aantal vastgestelde inbreuken

Aantal inbreuken die strafrechtelijk werden vervolgd of waarvoor een minnelijke schikking werd betaald

Aantal inbreukenin afwachting van de definitieve beslissing van de Arbeidsauditeur

Aantal inbreuken

waarvoor een administratieve geldboete werd opgelegd

Aantal inbreuken

die zonder gevolg werden gelaten

Aantal inbreuken

die nog behandeld worden door de Directie administratieve geldboeten


2006

1


1

100,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

2007

3


1

33,33 %

0

0,00 %

0

0,00 %

2

66,67 %

0

0,00 %

2008

5


2

40,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

1

20,00 %

2

40,00 %

2009

1


1

100,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

2010

5


1

20,00 %

3

60,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

1

20,00 %


Tot

15


6

40,00 %

3

20,00 %

0

0,00 %

3

20,00 %

3

20,00 %


Bijlage 6

Aantal controles van de dienst Toezicht Sociale Wetten (FOD WASO)

Jaar

Aantal dossiers

Controles sociale documenten (zwartwerk) + buitenlandse werknemers

2008

36 946

13 916

2009

34 609

13 890

2010

35 066

14 795


Le nombre des contrôles du service « Contrôle des Lois Sociales » (SPF ETCS)

Année

Nombre des dossiers

contrôles documents sociaux (travail au noir) + travailleurs étrangers

2008

36 946

13 916

2009

34 609

13 890

2010

35 066

14 795