Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1236

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 8 februari 2011

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle

illegale migratie
zwartwerk
illegale werknemer
mensenhandel
arbeidsinspectie
officiŽle statistiek

Chronologie

8/2/2011 Verzending vraag
6/4/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1233
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1235

Vraag nr. 5-1236 d.d. 8 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De strenge aanpak van werkgevers die migranten illegaal werk verschaffen werd in het verleden steeds als belangrijk beschouwd door zowel de politiek als de werknemers- en werkgeversorganisaties.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel werkgevers die illegaal aan mensen afkomstig van landen buiten de Europese Unie (EU) werk verschaften, werden van 2000 tot heden, en dit op jaarbasis, gesanctioneerd?

2) Hoeveel van die werkgevers deden systematisch een beroep op illegalen?

3) a) Hoeveel illegaal tewerkgestelde vreemdelingen werden al gesanctioneerd? Graag kreeg ik deze cijfers op jaarbasis sinds 2000.

3) b) Hoeveel van die illegale arbeidskrachten werden al het land uitgewezen? Graag kreeg ik deze cijfers op jaarbasis sinds 2000.

4) De wetgeving werd zodanig gewijzigd dat werkgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de repatriŽringkosten van de illegalen die zij tewerkstellen. Hoeveel illegalen werden sindsdien op kosten van hun werkgevers gerepatrieerd naar hun land van herkomst?

5) Ook werden de strafsancties inzake de zwaardere misdrijven (koppelbazen, het helpen van vreemdelingen om het land onwettig binnen te komen en om er te verblijven, het binnensmokkelen van vreemdelingen in ons land, enz.) de laatste decennia aanzienlijk verhoogd. Hoeveel vervolgingen werden al ingesteld sinds het invoeren van die verhoogde strafsancties? Hoeveel waren er dat voor de jaren 2008, 2009 en 2010?

6) Hoeveel controles werden er door de inspectiediensten uitgevoerd in 2008, 2009 en 2010?

Antwoord ontvangen op 6 april 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1.Deze vraag kan slechts ten dele door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beantwoord worden. Immers, het is vooral het arbeidsauditoraat dat sanctioneert.

De DVZ vordert de verwijderingskosten (de factuur van de repatriëring en de verblijfskosten in de centra) in bij de werkgevers middels een administratieve boete indien zij vreemdelingen clandestien hebben tewerkgesteld en ook zijn gerepatrieerd. Voor 2010 zijn 545 nieuwe werkgevers aangeschreven, en 659 in 2009.

De DVZ kan bijgevolg enkel de cijfers van de opsluitingen geven en het aantal nieuwe werkgevers die jaarlijks worden aangeschreven voor het betalen van de boete.

2.Dit onderscheid wordt door de DVZ niet gemaakt in de statistieken.

3a.Vanaf het jaar 2005 heeft de DVZ een overzicht van het aantal arrestaties voor zwartwerk die zijn uitgevoerd door de politie, bijgestaan door de diensten van de sociale inspectie:

3b.Vanaf 2005 heeft de DVZ een overzicht van het aantal opsluitingen naar aanleiding van zwartwerk:

De DVZ kan bijgevolg enkel de cijfers van de opsluitingen geven en het aantal nieuwe werkgevers die jaarlijks worden aangeschreven voor het betalen van de boete zoals in vraag 1 weergegeven.

4.,5. en 6. Geen cijfergegevens beschikbaar.