Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1232

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 8 februari 2011

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Vluchtelingen voor politieke redenen - Vakantie in het land van herkomst - Aantallen - Sancties

politiek asiel
vakantie
politieke vluchteling

Chronologie

8/2/2011 Verzending vraag
11/4/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1231

Vraag nr. 5-1232 d.d. 8 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er wordt regelmatig melding gemaakt van het feit dat wekelijks enkele asielzoekers naar de door hen ontvluchte landen van herkomst reizen om daar op vakantie te gaan, dit zelfs via de nationale luchthaven van Zaventem.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Bent u ervan op de hoogte dat sommige erkende en niet-erkende politieke vluchtelingen BelgiŽ voor korte tijd verlaten om naar het door hen ontvluchte vaderland te reizen?

2) Wordt de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie hierover door de federale politie of de Dienst vreemdelingenzaken op de hoogte gebracht?

3) Hoeveel asielzoekers vertrekken vanaf de nationale luchthaven jaarlijks op reis? Wat is de nationaliteit van deze asielzoekers?

4) Welke sancties worden genomen tegen asielzoekers die op vakantie vertrekken naar hun land van herkomst?

Antwoord ontvangen op 11 april 2011 :

1) Ja, deze problematiek is gekend bij zowel de Federale Politie, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) als het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

2) Bij een interceptie wordt door de DVZ steeds een bijkomend verslag overgemaakt aan het CGVS.

3) In het jaar 2009 registreerde de Federale Politie in de luchthaven Brussel-Nationaal Zaventem vijftien personen. In het jaar 2010 werden zesentwintig gevallen van vluchtelingen geregistreerd die naar hun thuisland waren teruggekeerd.

De belangrijkste geïntercepteerde nationaliteiten waren : Congolezen, Kameroeners, Guineers, Nigerezen, Togolezen, Turken, Irakezen en Libanezen.

4) Het statuut van vluchteling kan ingetrokken worden. Een dergelijke beslissing behoort tot de appreciatiebevoegdheid van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.