Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1231

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 8 februari 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Vluchtelingen voor politieke redenen - Vakantie in het land van herkomst - Aantallen - Sancties

politiek asiel
vakantie
politieke vluchteling

Chronologie

8/2/2011 Verzending vraag
5/4/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1232

Vraag nr. 5-1231 d.d. 8 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er wordt regelmatig melding gemaakt van het feit dat wekelijks enkele asielzoekers naar de door hen ontvluchte landen van herkomst reizen om daar op vakantie te gaan, dit zelfs via de nationale luchthaven van Zaventem.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Bent u ervan op de hoogte dat sommige erkende en niet-erkende politieke vluchtelingen BelgiŽ voor korte tijd verlaten om naar het door hen ontvluchte vaderland te reizen?

2) Wordt de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie hierover door de federale politie of de Dienst vreemdelingenzaken op de hoogte gebracht?

3) Hoeveel asielzoekers vertrekken vanaf de nationale luchthaven jaarlijks op reis? Wat is de nationaliteit van deze asielzoekers?

4) Welke sancties worden genomen tegen asielzoekers die op vakantie vertrekken naar hun land van herkomst?

Antwoord ontvangen op 5 april 2011 :

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de Staatssecretaris bevoegd voor het migratie- en asielbeleid.