Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1178

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 3 februari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Kinderbijslag - Kinderen van vreemde nationaliteit die in het buitenland verblijven en waarvan de ouders in BelgiŽ verblijven

gezinsuitkering
officiŽle statistiek
buitenlandse staatsburger
migrant

Chronologie

3/2/2011 Verzending vraag
23/3/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1178 d.d. 3 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Voor hoeveel kinderen van vreemde nationaliteit (per nationaliteit) die in het buitenland verblijven en waarvan de ouders of een van de ouders in ons land verblijven, wordt momenteel kinderbijslag betaald?

2) Wat is het totale bedrag van de uitbetaalde kinderbijslag?

3) Kan de geachte minister mij deze gegevens bezorgen voor de jaren 2008, 2009 en 2010?

Antwoord ontvangen op 23 maart 2011 :

1) Op 31 december 2009 werd voor 39 905 kinderen die in het buitenland wonen en van wie de rechthebbende een vreemde nationaliteit heeft, kinderbijslag betaald ten laste van de werknemersregeling.

De statistische eenheid van de telling is de rechthebbende van vreemde nationaliteit. De nationaliteit van het kind is niet bekend.

2) Het totale bedrag aan kinderbijslag dat in 2009 uitgekeerd werd voor kinderen die in het buitenland wonen en waarvan de rechthebbende een vreemde nationaliteit heeft, bedroeg 59 083 564 euro. Dit bedrag vertegenwoordigt 1,45 % van de totale uitgaven aan kinderbijslag in het werknemersstelsel. De bedragen die in het kader van de bilaterale overeenkomsten werden uitbetaald vertegenwoordigen slechts 0,02 % van de totale uitgaven in het kinderbijslagstelsel voor werknemers.

3) Hierna zijn de gegevens voor 2008 en 2009 bijgevoegd. De gegevens voor 2010 zijn nog niet beschikbaar. De tabellen bevatten het aantal rechthebbenden, het aantal rechtgevende kinderen en de uitgaven volgens het land van verblijf van het kind.

Er dient op gewezen te worden dat de aangeleverde gegevens enkel betrekking hebben op de gezinsbijslagregeling voor werknemers.

De gegevens met betrekking tot de gewaarborgde gezinsbijslagregeling zijn nog niet beschikbaar.

Wat de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen betreft, nodig ik u uit om uw vraag te stellen aan de minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, die bevoegd is voor deze materie.

Gegevens 2008

Land van verblijf der rechtgevende kinderen

2008

Aantal rechthebbenden

Aantal rechtgevenden

Betaalde bedragen in 2008 in euro

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (E.E.R.)

EUROPESE UNIE

19 022

36 620

52 727 545,63

Duitsland

160

289

461 798,43

Frankrijk

14 168

27 954

39 033 700,12

Italië

313

517

1 117 328,56

Luxemburg

45

72

135 982,85

Nederland

3 009

5 483

7 310 736,48

Denemarken

8

13

11 307,82

Ierland

9

18

30 661,33

Verenigd Koninkrijk

71

137

203 351,42

Griekenland

43

60

149 811,67

Spanje

271

430

1 138 830,37

Portugal

196

311

669 320,25

Oostenrijk

16

31

39 788,43

Finland

7

11

10 873,40

Zweden

15

24

34 708,32

Cyprus

-

-

-

Estland

1

1

-

Hongarije

20

46

82 617,50

Letland

1

1

1 365,92

Litouwen

-

-

-

Malta

1

3

5 214,62

Polen

551

1 022

1 958 062,76

Tsjechië

31

58

99 304,30

Slowakije

24

47

69 179,57

Slovenië

3

5

7 543,40

Roemenië

23

36

66 315,63

Bulgarije

36

51

89 742,48

IJSLAND

-

-

-

LIECHTENSTEIN

-

-

-

NOORWEGEN

3

6

13 648,30

ZWITSERLAND

34

63

114 497,95

SUBTOTAAL

19 059

36 689

52 855 691,88

Gegevens 2008 (vervolg)

Land van verblijf der rechtgevende kinderen

2008

Aantal rechthebbenden

Aantal rechtgevenden

Betaalde bedragen in 2008 in euro

ANDERE EUROPESE LANDEN

Turkije

133

230

151 270,87

Kroatië

20

32

55 568,69

Macedonië

2

5

830,13

Servië

2

3

1 090,39

Montenegro

1

2

916,86

Bosnië-Herzegovina

2

2

588,62

Andere landen van Europa

-

-

-

SUBTOTAAL

160

274

210 265,56

AFRIKAANSE LANDEN

Algerije

9

16

-

Marokko

904

1.834

688 897,78

Tunesië

27

52

25 473,38

Andere landen van Afrika

-

-

-

SUBTOTAAL

940

1 902

714 371,16

AMERIKAANSE LANDEN

Canada

1

2

7 200,01

Verenigde Staten

3

4

7 269,38

Andere landen van Amerika

1

1

1 905,52

SUBTOTAAL

5

7

16 374,91

AZIATISCHE LANDEN

India

1

1

1.340,92

Israël

8

12

27.161,75

Andere landen van Azië

-

-

-

SUBTOTAAL

9

13

28.502,67

TOTAAL

20.173

38.885

53.825.206,18

Gegevens 2009

Land van verblijf der rechtgevende kinderen

2009

Aantal rechthebbenden

Aantal rechtgevenden

Betaalde bedragen in 2009 in euro

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (E.E.R.)

EUROPESE UNIE

19 722

37 851

58 057 338,96

Duitsland

172

307

562 603,52

Frankrijk

14 639

28 728

42 130 798,21

Italië

295

473

1 208 813,98

Luxemburg

48

76

125 083,27

Nederland

2 949

5 393

7 493 358,44

Denemarken

5

9

3 994,00

Ierland

7

12

20 993,74

Verenigd Koninkrijk

85

166

267 355,22

Griekenland

46

70

176 158,29

Spanje

270

460

1 157 565,96

Portugal

220

351

808 452,08

Oostenrijk

14

28

47 767,50

Finland

3

4

6 476,23

Zweden

20

33

36 646,86

Cyprus

-

-

-

Estland

2

3

2 070,66

Hongarije

18

41

76 752,80

Letland

2

3

1 648,35

Litouwen

1

1

3 720,02

Malta

-

-

-

Polen

804

1 480

3 394.274,35

Tsjechië

19

34

85 581,11

Slowakije

19

37

89 837,97

Slovenië

3

5

6 877,14

Roemenië

55

101

259 282,53

Bulgarije

26

36

91 226,73

IJSLAND

1

2

560,25

LIECHTENSTEIN

-

-

-

NOORWEGEN

3

7

12 076,70

ZWITSERLAND

31

64

120 358,16

SUBTOTAAL

19 757

37 924

58 190 334,07

Gegevens 2009 (vervolg)

Land van verblijf der rechtgevende kinderen

2009

Aantal rechthebbenden

Aantal rechtgevenden

Betaalde bedragen in 2009 in euro

ANDERE EUROPESE LANDEN

Turkije

121

192

149 691,28

Kroatië

39

59

61 606,06

Macedonië

-

-

1 100,02

Servië

1

1

197,05

Montenegro

1

1

99,12

Bosnië-Herzegovina

2

2

603,36

Andere landen van Europa

-

-

-

SUBTOTAAL

164

255

213 296,89

AFRIKAANSE LANDEN

Algerije

5

9

-

Marokko

823

1 658

633 171,09

Tunesië

24

45

20 983,84

Andere landen van Afrika

1

1

8 176,20

SUBTOTAAL

853

1 713

662 331,13

AMERIKAANSE LANDEN

Canada

2

2

3 714,16

Verenigde Staten

3

5

4 477,76

Andere landen van Amerika

1

2

4 001,68

SUBTOTAAL

6

9

12 193,60

AZIATISCHE LANDEN

India

1

1

1 945,58

Israël

2

2

2 733,96

Andere landen van Azië

1

1

728,60

SUBTOTAAL

4

4

5 408,14

TOTAAL

20 784

39 905

59 083 563,83