Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1177

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 3 februari 2011

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Vreemdelingen - Gezinshereniging - Arbeidskrachten - Aantallen

buitenlandse staatsburger
immigratie
familiemigratie
migrerende werknemer
controle van de migraties

Chronologie

3/2/2011 Verzending vraag
11/4/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1177 d.d. 3 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hoewel sinds 1974 in ons land en de andere landen van de Europese Gemeenschap een immigratiestop van toepassing is, kunnen vreemdelingen in het kader van het recht op asiel, van de gezinshereniging en van beperkte contingenten van arbeidskrachten die worden toegelaten, toch nog worden toegelaten tot het grondgebied van ons land.

1) Hoeveel vreemdelingen werden sedert 2000 jaarlijks in ons land toegelaten in het kader van de gezinshereniging?

2) Hoeveel keer werden sinds 2000 contingenten arbeidskrachten toegelaten tot ons land?

3) Hoe groot waren die contingenten arbeidskrachten?

4) Hoeveel vreemdelingen werden uiteindelijk via die toegelaten contingenten arbeidskrachten toegelaten tot ons land?

Antwoord ontvangen op 11 april 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kan slechts cijfers geven vanaf 2007.

De hieronder vermelde cijfers betreffen alle personen die toegelaten of gemachtigd werden tot het verblijf in België in het kader van de gezinshereniging, of de aanvraag nu in België is ingediend of in het buitenland (visum D).

Aantal aanvaarde aanvragen in 2007 = 27 349 (manueel bijgehouden statistieken).

Aantal aanvaarde aanvragen in 2008 = 23 249 (van 1 april 2008 tot 31 december 2008) = 30 997 (met extrapolatie over een jaar).

Opmerking : Voor 2008 zijn de statistieken opgesteld op basis van het rijksregister en dekken zij slechts een periode van 9 maanden (van 1 april 2008 tot 31 decemher 2008). Voor het hele jaar 2008 moet dus een extrapolatie worden uitgevoerd. Het vermelden van de reden van de immigratie door de gemeentebesturen (IT 202) is immers pas vanaf die datum in werking kunnen treden.

Aantal aanvragen aanvaard in 2009 = 43 266.

Aantal aanvragen aanvaard in 2010 = 41 336.

2), 3) en 4) In 2010 werden 3 026 visa D – Lang Verblijf afgegeven nadat een arbeidskaart was verkregen (om werk in loondienst te verrichten) en 125 visa nadat een beroepskaart was verkregen (om als zelfstandige te werken). De beschikbare gegevens voor de jaren 2004-2010 staan in de tabel hieronder.

Visum D – Lang Verblijf afgegeven voor de redenen “Loondienst” en “Zelfstandige (beroepskaarten)” volgens reden en jaar van afgifte, 2004-2010.

Doel

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2004-2010

Travail salarié / Loondienst

3 026

2 633

3 955

3 610

2 976

2 547

1 813

20 560

Indépendant (cartes professionnelles) / Zelfstandige (beroepskaarten)

125

133

111

120

1 468

870

572

3 399

Totaal

3 151

2 766

4 066

3 730

4 444

3 417

2 385

23 959