Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1176

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 3 februari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Geldverkeer - Niet-Europese buitenlanders - Bedragen

buitenlandse staatsburger
giraal geld
overschrijving
Marokko
Algerije
TunesiŽ
Turkije
migrant

Chronologie

3/2/2011 Verzending vraag
4/5/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1176 d.d. 3 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel geld maken niet-Europese vreemdelingen jaarlijks vanuit BelgiŽ over naar niet-Europese landen en dit sedert 2005?

2) Hoeveel geld werd jaarlijks gedurende de jongste vijf jaar getransfereerd naar de Noord-Afrikaanse landen Marokko, TunesiŽ en Algerije?

3) Hoeveel geld werd jaarlijks gedurende de jongste vijf jaar getransfereerd naar Turkije?

Antwoord ontvangen op 4 mei 2011 :

De statistieken met de bedragen van de kapitaaloverdrachten ten gevolge van de repatriëring van inkomens van immigranten naar hun land van herkomst, worden samengesteld in het kader van het verzamelingsysteem van de betalingsbalans. Tot in 2006 was dat systeem vooral gebaseerd op de aangiften door de banken van de transacties met het buitenland; sinds 2007 berust het op een systeem van gerichte enquêtes.

In verband met de overdrachten van migranten werden tot in 2006 dus enkel de betalingen geregistreerd die verliepen via de banken en sinds 2007 die welke plaatsvinden via de in het staal opgenomen financiële instellingen, andere dan banken. Er is geen informatie beschikbaar over de overdrachten in bankbiljetten of de transacties via instellingen die gespecialiseerd zijn in internationale overschrijvingen.

De geografische verdeling is derhalve twijfelachtig: men dient rekening te houden met de verschillende gewoonten inzake overdrachten en met de eventuele aanwezigheid in België van banken die hun hoofdzetel in het land van herkomst hebben.

Gelet op de onzekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de geografische verdeling van de overdrachten van migranten, publiceert de Bank enkel geaggregeerde gegevens.

Hierna volgen de bedragen in miljoenen euro:

2003

296

2004

276

2005

333

2006

342

2007

348

2008

397

2009

441