Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11282

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 27 maart 2014

aan de minister van Werk

de stijging van de gelegenheidsarbeid in de horecasector

incidenteel werk
horecabedrijf

Chronologie

27/3/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4884

Vraag nr. 5-11282 d.d. 27 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een recent antwoord van staatssecretaris John Crombez in de Kamer op vraag nr. 21122 van Valérie Warzée-Caverenne, verwijst hij naar een stijging van de gelegenheidsarbeid in de sector van de horeca het afgelopen trimester.

De staatssecretaris ziet daarin het bewijs dat de maatregelen inzake gelegenheidsarbeid voor de horeca, die op 1 oktober 2013 van start gingen, succes kennen.

Om een beter zicht te krijgen over hoe groot deze stijging inzake gelegenheidsarbeid in de horeca was tijdens het laatste kwartaal van 2013, had ik de minister het volgende willen vragen:

1) Kan u ons de cijfers van de gelegenheidsarbeid in de horeca in aantal uren bezorgen en dit vanaf het vierde kwartaal van 2012 tot en met het laatste kwartaal van 2013?

2) Hoeveel individuele werknemers betreft het telkens?

3) Hoeveel horecazaken maakten telkens gebruik van gelegenheidsarbeid?