Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11016

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Kindermisbruik op het internet - Webcams - Terre des Hommes - Virtueel Filipijns meisje - Misbruikplegers - Gevolgen - Internet providers - Screenen van kredietkaarten - Andere maatregelen

pedofilie
computercriminaliteit
gerechtelijke vervolging
provider
officiŽle statistiek

Chronologie

4/2/2014 Verzending vraag
20/3/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11017

Vraag nr. 5-11016 d.d. 4 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De internationale kinderhulporganisatie "Terre des Hommes" heeft via een virtueel Filipijns meisje ruim duizend kindermisbruikers op het internet getraceerd. De gegevens en daden van deze misbruikplegers, uit meer dan 65 landen, zijn maandag overgedragen aan de politie in Nederland, waar twintig verdachten getraceerd zijn. Volgens diverse media werden ook een tiental Belgen ontmaskerd. Het kindermisbruik via webcams komt steeds meer voor. Dit fenomeen moet terstond en krachtig worden aangepakt gelet op de vele tienduizenden slachtoffers die dit maakt in arme landen.

Graag had ik hieromtrent dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1) Hoeveel mensen werden er in ons land reeds in verdenking gesteld tengevolge van de actie van de niet-gouvernementele organisatie (ngo) "Terre des Hommes"? Welke stappen werden reeds ondernomen?

2) Hoeveel mensen werden er in ons land reeds vervolgd voor kindermisbruik door middel van webcams? Kan de minister deze cijfers toelichten?

3) Hoe reageert de minister op de afspraken die in Nederland werden gesloten tussen de landelijke politiediensten en de providers om de sites die dergelijk misbruik organiseren gewoonweg te blokkeren? Wat zijn de voordelen en is de geachte minister bereid gelijkaardige afspraken te maken met de providers in BelgiŽ?

4) In Groot-BrittanniŽ krijgen de banken toegang tot de namen van veroordeelde pedofielen om hun toekomstig gebruik van kredietkaarten te screenen wat betreft de aanschaf van dergelijk illegaal materiaal van op het internet of in dit geval het overmaken van geld? Hoe staat de minister ten opzichte van dergelijk initiatief en kan ze dit uitvoerig toelichten? Wordt in ons land gewerkt aan een gelijkaardig initiatief?

5) Moeten de buitenlandse sites worden aangepakt en moet er een akkoord met de providers gesloten worden om deze te blokkeren en kan de minister dit toelichten? Zo neen, waarom niet en welke andere maatregelen acht ze aangewezen om dergelijke sites een halt toe te roepen?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2014 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega de minister van Justitie, aan wie u de vragen tevens gesteld heeft.