Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10731

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Oeganda - Homoseksualiteit - Discriminatie van holebi's - Wetgeving - Gevolgen - Samenwerking

Oeganda
seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
ontwikkelingshulp

Chronologie

9/1/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10732

Vraag nr. 5-10731 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Oeganda was homoseksualiteit al langer illegaal, maar door een onlangs goedgekeurde nieuwe wet zullen de straffen zo mogelijk nog strenger worden. Holebi's riskeren tengevolge het recent goedgekeurde wetsvoorstel een levenslange celstraf, maar daarnaast riskeren ze tevens bestraft te worden wanneer ze zich schuldig maken aan "holebi propaganda".

Ook heteroseksuelen kunnen naar verluidt worden gestraft wanneer ze bijvoorbeeld opkomen voor holebi's, of wanneer ze weet hebben dat iemand holebi is en dit niet aangeven. Voor het zogenaamd promoten van holebi zijn, riskeert men een celstraf van vijf tot zeven jaar.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Hoe reageert u op de nieuwe Oegandese wetgeving? Kan u aangeven of, en zo ja, welke impact dit kan hebben op onze samenwerking met dit belangrijke partnerland? Kunt u zeer gedetailleerd toelichten?

2) Veroordeelt u de Oegandese wetgeving waarbij homoseksualiteit bestraft kan worden met levenslange gevangenisstraf? Zo ja, kan u zeer gedetailleerd aangeven hoe u dit ongenoegen aan de Oegandese regering hebt kenbaar gemaakt, naar timing en aanspreekpunten ? Zo neen, waarom niet?

3) Kan u aangeven wat de impact is van deze discriminatoire wetgeving op onze ontwikkelingsamenwerking ? Hoe en waar wordt deze bijgestuurd?

4) Welke stappen heeft ons land op multilateraal vlak en in EU-verband genomen om de Oegandese autoriteiten aan te spreken op deze discriminerende wetgeving voor holebi's? Wat zijn de resultaten?