Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10405

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 18 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

SyriŽ - Parlementsleden - Visumaanvraag - Weigering

SyriŽ
toelating van vreemdelingen
parlementaire delegatie

Chronologie

18/11/2013 Verzending vraag
21/11/2013 Intrekking vraag

Vraag nr. 5-10405 d.d. 18 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sedert ongeveer drie maand probeert de voorzitter van de commissie Buitenlands beleid, Europese aangelegenheden en Internationale samenwerking van het Vlaams parlement, de heer Frank Creyelman, een delegatie van zes Syrische parlementsleden, allen leden van de Syrische commissie voor Buitenlandse en Arabische zaken, naar Vlaanderen uit te nodigen om er deel te nemen aan een ronde tafel over de Syrische kwestie. Deze ronde tafel zou welgeteld twee dagen duren. De zes parlementsleden, vier mannen en twee vrouwen, met christelijke en alawitische achtergrond, behoren zowel tot de meerderheid als de oppositie in het Syrische parlement.

Na heel wat onwaarschijnlijke Kafkaiaanse administratieve formaliteiten kregen zij uiteindelijk het volgende antwoord van de Belgische ambassade in Beiroet.

Ik citeer: "De visumaanvragen met de hiernavolgende referenties werden ingediend op 22.10.2013 en dezelfde dag overgemaakt aan de bevoegde diensten in BelgiŽ (DVZ). Vandaag 07.11.13 ontving de visumafdeling van deze Ambassade (Beiroet) vanwege DVZ helaas het bericht dat de visa geweigerd zijn. De procedure voorziet dat wij de motivatie van weigering en de beroepsmogelijkheden zo snel mogelijk betekenen aan betrokkenen. De Wet op de bescherming van de persoonsgegevens staat het op ons niveau niet toe deze informatie aan derden over te maken. Eventueel kunnen betrokkenen zelf u deze informatie overmaken."

Ik zou van de geachte minister het volgende willen weten:

Wat is de reden om verkozen parlementsleden van meerderheid en oppositie de tijdelijke toegang tot het land te weigeren?