Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10259

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 28 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Kamp Ashraf - Aanval - Gijzelneming Ė Onafhankelijke onderzoeken

Irak
vluchteling
Iran
vrijheidsberoving

Chronologie

28/10/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10259 d.d. 28 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

De situatie van de Iraanse vluchtelingen in Kamp Ashraf en onlangs nog in het Kamp Liberty (thans Kamp Hurriya), houdt ons al vele jaren bezig. De overplaatsing van de bewoners van Kamp Ashraf naar Kamp Hurriya heeft veel tijd in beslag genomen. De afgelopen jaren waren die vluchtelingen, die tot de Organisatie van de Moedjahedien van het Iraanse Volk behoorden, het doelwit van talrijke aanvallen.

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties werkt momenteel aan een procedure om het statuut van vluchteling toe te kennen aan gewezen bewoners van Ashraf, teneinde ze opnieuw te kunnen installeren in derde landen, zoals wordt bepaald in de overeenkomst van december 2011 tussen de Verenigde Naties en de Iraakse autoriteiten.

Op 1 september jongstleden, enkele dagen voor het einde van de overplaatsing, werd Kamp Ashraf opnieuw brutaal aangevallen door Iraakse troepen.

De moordende aanslag kostte het leven aan 52 vluchtelingen en zeven personen werden gegijzeld en worden niet ver van Bagdad vastgehouden.

Veel landen, waaronder BelgiŽ, evenals een aantal organisaties, waaronder Amnesty International en de Internationale federatie voor de mensenrechten hebben de slachting veroordeeld en onmiddellijk onafhankelijke onderzoeken gevraagd.

1) Kunt u ons informeren over de stand van die onderzoeken?

2) Beschikt u over enige informatie betreffende de zeven gijzelaars en het lot dat hen te wachten staat?