Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10131

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 18 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Grafschennis - Processen-verbaal - Schade - Aantallen - Daders - Motieven

begraafplaats
vandalisme
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

18/10/2013 Verzending vraag
11/2/2014 Rappel
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10131 d.d. 18 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar eerdere schriftelijke vragen (4-4670 en 4-6663) over dit onderwerp.

Regelmatig maakt de pers gewag van feiten van grafschennis. Graven worden geschonden en sierstukken en -beeldjes worden gestolen en/of vernietigd.

Het hoeft geen betoog dat dergelijke feiten zeer traumatisch zijn voor de familie en de kennissen van de overleden personen. Soms blijkt dat er ook een racistisch of antisemitisch motief is voor de grafschennis. Het vervolgen van deze feiten moet dan ook een absolute prioriteit zijn. Graag had ik me hierover een duidelijker beeld gevormd. Worden deze ernstige misdrijven al of niet veelvuldig gepleegd? Ik heb specifieke vragen over het aantal processen-verbaal dat door de politie wordt opgesteld.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister meedelen hoeveel processen-verbaal voor grafschennis er tijdens de laatste drie jaar in elk van die jaren werden opgesteld? Kan zij, indien mogelijk, voor elk jaar meedelen welke gemeenten en/of provincies werden getroffen? Beschikt zij tevens over cijfers betreffende de totale begrote schade?

2) Kan zij mij meedelen in hoeveel gevallen van grafschennis, en dit op jaarbasis voor de jongste drie jaar, de politie de daders heeft gevat? In hoeveel gevallen was er sprake van minderjarige daders? Kan zij dit cijfer toelichten?

3) Ik schrok dat het lijstje van feiten van de jongste zes maanden waarvan de pers gewag maakte, zo lang is. Klopt mijn indruk dat het aantal feiten toeneemt?

4) Kan de minister zeggen in hoeveel van de gevallen waarvoor de politie gedurende de jongste drie jaar een proces-verbaal opmaakte, er sprake was van een racistisch en/of een antisemitisch motief ? Kan zij de cijfers toelichten? Is er sprake van een toename?