Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-94

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 4 december 2007

aan de minister van Landsverdediging

Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) - Woningen - Dubbele beglazing

krijgsmacht
thermische isolatie
huisvesting
sociale dienst
energiebesparing

Chronologie

4/12/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Vraag nr. 4-94 d.d. 4 december 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) van de FOD Landsverdediging heeft een plan opgesteld om de woningen die nog niet over dubbele beglazing beschikken, van deze beglazing te voorzien.

Uit het antwoord van de geachte minister op een voorgaande schriftelijke vraag nr. 3-6356 (Vragen en Antwoorden nr. 3-84, blz. 9183) betreffende de enkele beglazing van CDSCA-woningen blijkt dat er einde 2007 minstens nog 317 woningen overblijven met enkele beglazing (einde 2006 waren dat 467 woningen, min de 150 uitgevoerde vervangingen van enkele beglazing naar dubbele beglazing in 2007).

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Welke woningen werden in concreto dit jaar gerenoveerd en welke woningen dienen voor het einde van dit jaar nog gerenoveerd worden? Kan de geachte minister mij zoals in bovenvermelde vraag een lijst geven van de woningen per gemeente, straat en huisnummer?

2. Kan hij mij ook een gedetailleerd overzicht bezorgen van de renovaties die volgend jaar worden geprogrammeerd?

3. Kan hij zijn bereidheid tonen, voor de mensen waarvan de woningen nog niet gerenoveerd zijn, in een tegemoetkoming te voorzien voor de betaling van hun energiefactuur (dit ook vanwege de stijgende brandstofprijzen en het feit dat enkele beglazing zorgt voor energieverspilling)?