Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-844

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Gevangenissen - Bezetting - Nationaliteiten

strafgevangenis
buitenlandse staatsburger
gedetineerde
officiŽle statistiek

Chronologie

22/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 )
17/7/2008 Rappel
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2524

Vraag nr. 4-844 d.d. 22 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 27†mei†2006 vernam ik in de pers dat er op dat moment 5 753 Belgen in onze gevangenissen zaten. Ook is er een groot aantal gedetineerden van allochtone afkomt. Op dat moment zaten er 1 111 Marokkanen, 334 Algerijnen, 244 Fransen, 243 Italianen, 230 Turken en 179 Nederlanders een celstraf uit in een van onze Belgische gevangenissen.

In de pers las ik op 15†april†2008 dat er onder de veroordeelden 197 Turken, 110 Albanezen, 77 Russen, 206 ex-JoegoslaviŽrs, 76 Polen, 113 Kongolezen, 427 Algerijnen, een van de Dominicaanse Republiek, 2 uit BraziliŽ, 251 Italianen en 1 088 Marokkanen zitten.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel gedetineerden zitten er op dit moment in de Belgische gevangenissen? Hoeveel daarvan zijn Belg? Hoeveel zijn niet-Belg?

2. Kunt de geachte minister actuele cijfers geven uit welke landen deze gedetineerden afkomstig zijn? Kan hij deze cijfers opsplitsen per gevangenis?

3. Kunt hij tevens de capaciteit van de betrokken gevangenissen meedelen versus het aantal gevangenen die er op datzelfde tijdstip verblijven? Dit om een zicht te hebben op de overbevolking van de gevangenissen en een inzicht te krijgen in welke gevangenissen dit probleem het meest prangend is.

4. Wat is het actuele percentage allochtonen ten opzichte van het totale aantal gevangenen?

5. Is er een stijging merkbaar van Oost-Europeanen in onze gevangenissen? Zijn er andere tendensen in verband met de gevangenispopulatie en het land waar zij vandaan komen?

6. Welke conclusies trekt hij hieruit en welke initiatieven wil hij ondernemen om de hoge populatie van allochtonen in gevangenissen aan te pakken? Meent hij dat er een spreidingsplan dient te komen, om het overgewicht van een bepaalde cultuur in een gevangenis te neutraliseren?