Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-841

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 22 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Euthanasie - Apotheek - Euthanasiekit - Aantal afgiftes

euthanasie
apotheek
farmaceutisch product
officiële statistiek

Chronologie

22/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 )
9/6/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-841 d.d. 22 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, die op 20 september 2002 in werking is getreden, laat euthanasie toe bij ongeneeslijke zieke, bewuste patiënten met ondraaglijke pijn.

De wet biedt enerzijds aan de patiënt de bescherming en garantie op een milde, humane dood. Anderzijds biedt zij ook rechtszekerheid voor de arts die de euthanasie uitvoert.

Het onderwerp is de laatste tijd ruim in de media gekomen, daarom had ik van de geachte ministers graag de volgende cijfers bekomen: in hoeveel gevallen bezorgde een apotheker, werkzaam in een voor het publiek toegankelijke officina, een zogenaamde “euthanasiekit”?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2008 :

Het is niet mogelijk mee te delen hoeveel keer een « euthanasiekit » werd verkocht en afgeleverd. De term kit wordt hier immers verkeerd gebruikt en komt niet met een bepaald product overeen.

In het medisch korps worden procedures voor de toepassing van euthanasie voorgesteld waarbij mengsels van verschillende geneesmiddelen worden aanbevolen. Het is de arts die de uiteindelijke keuze maakt en dit geval per geval zal bekijken.

De aanbevolen geneesmiddelen hebben ook andere indicaties. Om hier een duidelijk zicht op te krijgen, zouden alle apotheken van het land hierover moeten worden bevraagd.

Gezien deze elementen is het bijgevolg niet mogelijk voor de FOD Volksgezonheid om statistieken te geven over het aantal « kits » of over één van de geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt.