Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7505

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 8 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Immigratie - GeorgiŽ - Toename

migratie
politiek asiel
verblijfsrecht
GeorgiŽ

Chronologie

8/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7505 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit cijfers van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst blijkt dat sinds november per maand gemiddeld 120 GeorgiŽrs asiel aanvragen. Dat is meer dan tien keer zoveel als in eerdere jaren. De omvang van de Georgische asielaanvragen in Nederland is nu vergelijkbaar met die van Afghanen en Irakezen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Is ook in ons land het aantal asielaanvragen van GeorgiŽrs de afgelopen maanden sterk toegenomen? Zo ja, kan de minister dat met cijfergegevens toelichten?

2. Hebben naast Nederland meer landen in Europa te maken met een toename van het aantal asielaanvragen?

3. Wat is de achtergrond van die toename?

4. In hoeveel gevallen heeft de minister Dublin-claims (voor de aankomst in BelgiŽ in ander land asiel aangevraagd) kunnen leggen?

5. Wordt bilateraal, dan wel in het kader van de Raad van Europa, contact onderhouden met GeorgiŽ om het land te wijzen op de verplichtingen in het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden?

6. Is het waar dat later dit jaar de visumregels voor Georgische onderdanen worden versoepeld? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de toename van het aantal asielaanvragen?