Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7462

van Helga Stevens (Onafhankelijke) d.d. 8 april 2010

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Directie-generaal Personen met een handicap - Gratis groene lijn - Doven en slechthorenden - Gebruik van het email-adres - Vertragingen in de behandeling van het dossier - Invoering van een internet chatbox

lichamelijk gehandicapte
telefoon
toegang tot de informatie
faciliteiten voor gehandicapten
elektronische overheid

Chronologie

8/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1668

Vraag nr. 4-7462 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd een gratis nummer gelanceerd waarmee burgers het contact center van de directie-generaal voor Personen met een handicap kunnen bereiken. Mensen met een handicap kunnen dit nummer bellen met vragen over hun rechten, hun aanvragen, hun dossier of toegezonden brieven. De opstart van het gratis nummer kadert in het voornemen om de toegankelijkheid van de diensten van de directie-generaal te optimaliseren, om de drempel naar de administratie zo laag mogelijk te maken. Tegelijk werd met hetzelfde doel een email-adres gelanceerd voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het gratis telefoonnummer, bijvoorbeeld omdat ze doof of slechthorend zijn, of omdat ze een spraakprobleem hebben.

Ik wil eerst en vooral mijn steun toezeggen aan dit positieve initiatief en ik apprecieer de budgettaire inspanning (350.000 euro) die in dit verband geleverd wordt. Tegelijk wil ik de staatssecretaris een voorstel doen om de klantvriendelijkheid van de dienstverlening nog te verbeteren, met name ten behoeve van de groep dove en slechthorende mensen, en de groep mensen met een spraakprobleem. Dat de bereikbaarheid van de diensten via een email-adres verzekerd wordt voor deze mensen is mooi, maar het kan mijns inziens nog beter.

Communicatie via email verloopt traag en is indirect. Het is altijd wachten tot de respondent de mail gelezen heeft en geantwoord heeft. Op dit antwoord kan dan opnieuw gereageerd worden, maar een dergelijke manier van communiceren is erg tijdrovend en weinig efficiŽnt. Zeker wanneer we vergelijken met een telefoongesprek, waarbij de communicatie wel direct en in real time verloopt.

Daarom wil ik u vragen of er reeds werd overwogen om ten behoeve van de genoemde groepen mensen bijkomend de mogelijkheid te creŽren om te communiceren via een internet chatbox? Via zo'n chatbox is directe en real time communicatie wel mogelijk. Deze manier van converseren doorstaat beter de vergelijking met het klassieke telefoongesprek.