Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7292

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 7 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Bedienden - Tijdelijke werkloosheid - Aantal ondernemingen - Aantal werknemers

monetaire crisis
conjuncturele werkloosheid
gedeeltelijke werkloosheid
verlet
economische recessie
werknemer
onderneming in moeilijkheden

Chronologie

7/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1566

Vraag nr. 4-7292 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 29 oktober 2009 stelde ik de vraag om uitleg nr. 4-1129 (Handelingen nr. 4-93 van 29 oktober 2009, blz. 66) met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid van bedienden. Ondertussen is de maatregel door het federaal kernkabinet verlengd tot 30 juni 2010.

Het aantal effectieve betalingen die zijn verricht voor de economische werkloosheid voor bedienden, bedraagt 31 in juli 2009, 1205 in augustus 2009 en 4695 in september 2009.

Eind september 2009 hadden in totaal 588 ondernemingen aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) een aankondiging van economische werkloosheid gedaan en dat voor 14.896 verschillende bedienden. Het gaat om voorafgaande aankondigingen waar de intentie wordt bekendgemaakt om tijdelijke werkloosheid in te voeren. Dat wil daarom niet zeggen dat ze effectief werkloos werden gesteld.

Van de 588 hierboven aangehaalde ondernemingen liggen er 42, of 7,1 %, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 60,4 % ligt in het Vlaams Gewest, waarvan 77 in de provincie Antwerpen, 43 in de provincie Limburg, 78 in de provincie Oost-Vlaanderen, 124 in de provincie West-Vlaanderen en 33 in de provincie Vlaams-Brabant, en 32,5 % ligt in het Waals Gewest, waarvan 89 in de provincie Luik, 62 in de provincie Henegouwen, 7 in de provincie Luxemburg, 14 in de provincie Namen en 19 in de provincie Waals Brabant.

1. Graag had ik van de geachte minister vernomen wat de huidige resultaten van deze maatregel zijn. Met name, hoeveel ondernemingen en hoeveel bedienden hebben gebruik gemaakt van deze maatregel?

2. Ook had ik willen weten hoe de spreiding zich aftekent per gewest en per provincie.

3. Kan zij mij ook informeren over de evolutie van de tijdelijke werkloosheid van de arbeiders, met eveneens de spreiding per gewest en per provincie?