Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6931

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 12 februari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Bankgegevens - Toegang - Akkoord tussen Amerika en Europa - Opschorting - Belgisch standpunt - Bescherming - Maatregelen

eerbiediging van het privť-leven
terrorisme
bankgeheim
Verenigde Staten
witwassen van geld

Chronologie

12/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
5/3/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6932
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1427

Vraag nr. 4-6931 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Europees parlement heeft de opschorting gevraagd van een akkoord dat de Amerikaanse overheid, in het kader van de strijd tegen het terrorisme, vanaf februari 2010 toegang had moeten verlenen tot de bankgegevens van de Europese burgers.

Het controversiŽle akkoord biedt het Amerikaanse United States Department of the Treasury de mogelijkheid om, zoals sinds de aanslagen van 11 september 2001 al het geval was, bankgegevens op te vragen bij de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), een privťinstelling die in Tervuren is gevestigd en die het internationale betalingsverkeer tussen bijna 8000 banken in de wereld beheert.

Wat de grond van de zaak betreft, komt de bescherming van de persoonsgegevens in gevaar.

Wat de vorm betreft, verleent het Verdrag van Lissabon het Europees Parlement medebeslissingsbevoegdheid in dergelijke dossiers.

De politieke partijen hebben over deze kwestie een debat ingeschreven op de agenda van de plenaire vergadering van het Europees Parlement van 10 februari 2010.

Wat is het standpunt van de Belgische regering met betrekking tot de bankgegevens?

Welke maatregelen heeft BelgiŽ genomen om die gegevens te beschermen?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2010 :