Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-594

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers

identiteitsbewijs
informatieverwerkend systeem
elektronisch document
privé-gebruik computer
computer
gegevensverwerkende installatie

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
22/7/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-267

Vraag nr. 4-594 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De overschakeling van de klassieke identiteitskaarten naar de elektronische variant brengt verschillende extra mogelijkheden met zich mee; onder andere de consultatie van het Rijksregister, het versturen van ondertekende e-mails en zoveel meer. Veel mensen hebben zich dan ook een elektronische kaartlezer aangeschaft bij het ontvangen van hun eID. Groot is dan de teleurstelling wanneer blijkt dat personen die in het bezit zijn van een Apple computer niet van deze diensten gebruik kunnen maken, wegens de niet-compatibiliteit.

Mijn vraag aan de geachte minister is dan ook of er in de nabije toekomst werk zal gemaakt worden van een versie die met deze computers zal kunnen werken? Of is het voorzien informatie te verschaffen om mensen de dan nutteloze, investering van een kaartlezer te besparen? Ook is er momenteel nog geen softwareversie beschikbaar voor Windows Vista, tegenwoordig toch het standaard softwarepakket voor nieuwe PC’s.

Antwoord ontvangen op 22 juli 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Het aansluiten van de kaartlezer op een Apple-computer zou geen problemen mogen opleveren. De installatieprocedure van de kaartlezer verschilt wel naargelang het besturingssysteem op de computer. De kaartlezer kan gebruikt worden in combinatie met Mac (versie 10.3 en hoger), Windows en Linux.

Zoals in de handleiding van Fedict is opgenomen, zijn er voor de Windows-versies sinds 2000 (Windows 2000, Windows XP en Windows Vista) geen aanpassingen nodig voor het aansluiten van een kaartlezer. Meer informatie vindt u op de site van Fedict : www.fedict.be.

Een Windows-versie die ouder is dan Windows 2000 ondersteunt nog geen kaartlezers. Microsoft biedt de mogelijkheid om de Windows-versie aan te passen. Het volstaat hiervoor het pakket « Microsoft Win 32 Smartcard Base Components » te installeren. Die installatieprocedure is heel eenvoudig en vereist geen specifieke kennis.