Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5362

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Opvang van gevangenen in BelgiŽ

Verenigde Staten
terrorisme
gedetineerde
krijgsgevangene
strafgevangenis
Cuba
overbrenging van gedetineerden
BelgiŽ

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3145

Vraag nr. 4-5362 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

President Obama maakte na veel internationale kritiek eindelijk de keuze om de gevangenis op Guantanamo te sluiten. Uiteraard moeten de gevangenen opgevangen kunnen worden zowel, volgens nationaliteit, in de Verenigde Staten en indien er een akkoord is gerepatrieerd worden.

Een maand geleden maakte BelgiŽ de opening voor de opvang van ex-Guantanamo-gevangenen. De geachte minister bevestigde toen dat de vraag nog niet gesteld werd, en dat BelgiŽ twee voorwaarden oplegt. Ten eerste moeten we de mogelijkheid hebben om geval per geval te screenen, en ten tweede moet er op Europees niveau een algemeen kader komen waarbinnen een beoordeling kan gebeuren, een gemeenschappelijk referentiekader waarbinnen de Europese Staten hun beoordeling kunnen toetsen. Een delegatie van de Europese Commissie zou naar Washington gaan om de zaak verder te bespreken met de nieuwe Amerikaanse regering.

Gezien het voorgaande kader, volgende vragen :

1. Hebben de Verenigde Staten ons land gevraagd om gevangenen uit Guantanamo op te vangen ? Zo nee, verwacht de geachte minister een dergelijke vraag, en op welke gronden ? Zo ja, over hoeveel gevangenen gaat het, en heeft BelgiŽ deze gevallen al gescreend ?

2. Wat wordt gedaan met gevangenen met een dubbele nationaliteit waarvan ťťn de Belgische is ?

3. Is er al een Belgisch referentiekader waar de individuele gevallen aan getoetst kunnen worden ? Zo ja, wat is dit referentiekader, en wat zijn de voorwaarden ?

4. Is er al een Europees referentiekader waar de individuele gevallen aan getoetst kunnen worden ? Zo ja, wat is dit referentiekader, en wat zijn de voorwaarden ? Is dit referentiekader er gekomen na intern Europees overleg en na overleg met de Verenigde Staten ?