Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-44

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 29 oktober 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Brandweer - Leopoldsburg - Vervangen van materieel - Ladderwagen

brandbestrijding

Chronologie

29/10/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Vraag nr. 4-44 d.d. 29 oktober 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Iedereen, dienstchef of brandweerman, beroeps of vrijwilliger, iedereen weet dat hij of zij nauw betrokken is bij de veiligheid van de burger. Bij een brand of een ramp zijn zij als eersten ter plaatse. Het is dan ook belangrijk snel en gepast te kunnen optreden, in het belang van de bevolking.

Ik ben er mij van bewust dat dit alleen mogelijk is indien de brandweerkorpsen kunnen beschikken over aangepast en modern materieel. Ook in Limburg is dit een belangrijke voorwaarde voor een goede en adequate dienstverlening. Al een paar keer is de elevator (leeftijd van 22 jaar) van het brandweerkorps te Leopoldsburg niet kunnen ingezet worden bij de hulpverlening wegens verscheidene pannes. Reeds in 2006 voorzag het aankoopprogramma van de Koninklijke Limburgse Brandweerbond, opgesteld voor de Provincie Limburg ter verdeling van de beschikbare middelen, in een ladderwagen van 24 meter voor het brandweerkorps van Leopoldsburg. Tot op heden is hierin nog niet tegemoetgekomen. Blijkt tevens dat de brandweerkorpsen van Tongeren en Bilzen wél vervangend materieel kregen toegewezen, in 2006 met kredieten van 2007 gefinancierd.

Dat dit een hypotheek legt op verdere investeringen is duidelijk. Hierdoor hebben de Limburgse bevelhebbers nog maar één voorstel, dat op 2 mei 2007 in het provinciehuis van Limburg integraal door de programmacommissie werd overgenomen: één auto-elevator van 30 meter voor het Genkse brandweerkorps en één auto-elevator van 24 meter voor het brandweerkorps van Leopoldsburg.

Hoe ziet de stand van zaken er momenteel uit voor de verdeling van de beschikbare kredieten? Wordt hier alsnog voorzien in een ladderwagen van 24 meter voor het brandweerkorps van Leopoldsburg?