Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-361

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 20 februari 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

De Lijn - Spartacusplan - Deelname van de NMBS

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
gecombineerd vervoer
gemeenschappelijk vervoer
openbaar vervoer
organisatie van het vervoer
reizigersvervoer

Chronologie

20/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 )
19/3/2008 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-107

Vraag nr. 4-361 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De vervoersmaatschappij De Lijn heeft in Limburg een Spartacusplan voorgesteld. Om in een vlot en betrouwbaar aanbod van openbaar vervoer te voorzien maakt zij gewag van een aantal voorstellen. Vooral een voldoende grote aantrekkingskracht uitoefenen op de automobilist, zodat hij zijn wagen thuis laat staan, blijft het hoofddoel. Om dit te kunnen bereiken wil De Lijn haar dienstregeling nog beter afstemmen op de reistijden van de treinen van de NMBS. In dit document van het Spartacusplan is er onder andere sprake van een andere dienstregeling op de spoorlijn Hasselt-Beringen-Mol, namelijk een trein om het halfuur, terwijl er momenteel nog een treinverbinding om het uur van kracht is.

Ik zou graag van de geachte minister willen weten in welke mate de NMBS zich formeel voor dit Spartacus-project geŽngageerd heeft?

Welke budgettaire middelen worden er hiervoor uitgetrokken?

En binnen welke termijn wil men dit project realiseren?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2008 :

1.  NMBS Groep engageert zich om beter te gaan samenwerken met de andere openbaarvervoeraanbieders, zoals onder andere De Lijn. Structureel overleg in het kader van de invoering van het Spartacusplan te Limburg valt onder deze noemer. Algemeen gesproken overlegt NMBS met De Lijn in het Oriënteringscomité van NMBS. Specifiek neemt de districtsdirecteur Noord-Oost van NMBS Holding zitting in de stuurgroep Spartacusplan van De Lijn. De Lijn neemt eveneens zitting in de studiegroep Light Rail van de centrale directie van NMBS Holding. Light Rail is een wezenlijk onderdeel van het Spartacusplan. Een protocol of een andere contractvorm met betrekking tot het Spartacusplan bestaat er niet tussen NMBS Groep en De Lijn.

2.  De gefaseerde invoering van het Spartacusplan in Limburg heeft een planningshorizon tot 2014. De eventuele opening van het nieuw spoorwegbedieningspunt Beringen, alsook de verhoging van de frequentie op de relatie Beringen-Hasselt zal bekeken worden in functie van de uitbouw van het volledige net. Op dit ogenblik zijn daarover nog geen financiële engagementen getroffen. Er wordt binnen de stuurgroep Spartacusplan van De Lijn vandaag wel concreet gewerkt rond de lijn Hasselt-Maastricht.