Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-357

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 20 februari 2008

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Militair hospitaal - Inschrijving Orde van de Geneesheren - Commissie voor ethiek

krijgsmacht
beroepsorde
ziekenhuis
gezondheidsverzorging
rechten van de zieke
dokter
beroepsdeontologie

Chronologie

20/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-73
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-547

Vraag nr. 4-357 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Orde van Geneesheren stelt het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek in een slecht daglicht. Meer bepaald het aparte statuut van de “militaire” artsen, die daar hun functie als geneesheer uitoefenen en niet allemaal ingeschreven zijn bij de Orde. Ook het gebrek aan een Commissie voor ethiek voor het ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek doet het ongenoegen bij de Orde van Geneesheren alleen maar toenemen.

Doordat het militair hospitaal onder de bevoegdheid van Defensie valt, dus niet onder de ziekenhuiswet, ontsnapt zij aan de verplichting om een commissie voor ethiek en een medische raad te hebben.

Welke acties is de geachte minister van plan te nemen, met betrekking tot de oprichting van een Commissie voor ethiek en over de inschrijving bij de Orde van Geneesheren? Overweegt zij aan te sturen op een overleg met de minister van Defensie?