Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-340

van Helga Stevens (CD&V N-VA) d.d. 13 februari 2008

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Nummerplaten - Leesbaarheid

registratie van een voertuig
politiecontrole
technische keuring

Chronologie

13/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-332
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-82
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-605

Vraag nr. 4-340 d.d. 13 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De voorbije dagen viel het me in het wegverkeer op dat nogal wat nummerplaten van vracht- en personenwagens niet of moeilijk zichtbaar en/of leesbaar zijn; dit ondanks het feit dat de controle op de zicht- en leesbaarheid van nummerplaten tot de standaardprocedure van de keuringcentra behoort. Veelal wordt de onleesbaarheid veroorzaakt door vuil op de nummerplaat, al dan niet opzettelijk aangebracht of zo gelaten, of omdat letters en cijfers vervaagd zijn, mogelijk door ze opzettelijk af te schuren.

Graag had ik geweten welke prioriteit de politiediensten geven aan deze problematiek en of de geachte minister eventueel bereid is om aan deze problematiek een hogere prioriteit te geven?

In geval van vluchtmisdrijf na een ongeval is het immers essentieel om de nummerplaat correct te kunnen noteren, indien men de bestuurder van het voertuig in kwestie aansprakelijk wil kunnen stellen. Ook wanneer iemand geflitst wordt, is het essentieel dat de nummerplaat van de wagen leesbaar is.