Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-331

van Helga Stevens (CD&V N-VA) d.d. 13 februari 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen

Verkeer - Koud weer - Gevaarlijke situaties op de wegen - Vrachtwagens

bedrijfsvoertuig
verkeersregels
atmosferische omstandigheden
bestuurder

Chronologie

13/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 )
12/3/2008 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-84

Vraag nr. 4-331 d.d. 13 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De voorbije weken kenden we in ons land ondanks de opwarming van het klimaat nog eens een aantal echt koude winterdagen. Onvermijdelijk gingen deze gepaard met extra gevaarlijke situaties op de weg. Vanuit mijn eigen rijervaring de afgelopen tijd had ik hier graag volgende risicovolle situatie aangekaart.

Op autosnelwegen en ook op sommige drukke kruispunten was het vaak gevaarlijk glad door brokken ijs, van het dak van vrachtwagens naar beneden gevallen. Verschillende keren maakte ik ook mee dat een pak ijs op het dak van een vrachtwagen loskwam en pal voor of naast me op de autosnelweg viel. Gelukkig zonder veel verder gevolg, maar ik kan me voorstellen dat het al eens gebeurt dat zon brok ijs toch op een auto valt, met als gevolg een gedeukt dak of een kapotte voorruit, of erger nog: een ongeval.

Is er geen manier om die vrachtwagenchauffeurs te verplichten om voordat ze vertrekken met hun vrachtwagen te controleren of er geen ijs ligt op het dak van hun vrachtwagen, en zo ja, die dan te verwijderen voor ze de baan op gaan?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2008 :

Artikel 7.3 van de Wegcode bepaalt dat het verboden is om het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen en dergelijke op de openbare weg te werpen of te laten vallen.

Ook ons Strafwetboek bepaalt in algemene bewoordingen dat het strafbaar is om voorwerpen en dergelijke, die schade kunnen toebrengen, op de openbare weg achter te laten.

Daaruit volgt dat chauffeurs van vrachtwagens waarvan plakken of stukken ijs vallen, strafbaar zijn en ook kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele schade.

We nemen aan dat de meeste vrachtwagenchauffeurs dit risico niet willen nemen en effectief hun vrachtwagens ijsvrij maken.

Gelukkig kunnen we ook rekenen op doorgaans zachte winters, zodat het aantal ijsdagen beperkt is.