Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2872

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Landsverdediging

Leger - Contingent - Geplande vacatures - Provincie Limburg

ministerie
krijgsmacht
legercontingent
provincie Limburg

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
27/2/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2872 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elk jaar worden er voor het Belgisch leger vacatures uitgeschreven. Begin december 2008 berichtte de ministerie van Defensie dat zij in 2009 het legercontingent vaststelt op 39 075 militairen.

Graag had ik van de geachte minister vernomen wat de vaststelling van dit contingent globaal voor de provincie Limburg betekent alsook per garnizoen. Eveneens had ik graag het aantal geplande vacatures per provincie vernomen en dit voor Limburg per garnizoen.

Antwoord ontvangen op 27 februari 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Het legercontingent drukt het maximum aantal militairen uit dat op eenzelfde dag van het jaar gelijktijdig onder de wapens mag zijn en heeft op zich geen invloed op de geografische spreiding.

Momenteel zijn er in de verschillende garnizoenen van de provincie Limburg 6 373 militairen gekazerneerd. Deze zijn verdeeld als volgt:

Garnizoen

Aantal militairen

Hasselt

24

Helchteren

312

Leopoldsburg

3 036

Peer

1 536

Sint-Truiden

1 005

Tongeren

176

Zutendaal

284

Voor de werving 2009 worden voor het geheel van Defensie 1 175 plaatsen opengesteld voor het actief kader. Er zijn echter slechts 669 plaatsen (663 voor soldaten/matrozen en zes voor onderofficieren) rechtstreeks gekoppeld aan een welbepaalde eenheid. Voor de overige plaatsen (onderofficieren en officieren) wordt de eenheidskeuze pas later gemaakt, tijdens de vorming.
De verdeling van het aantal plaatsen reeds vastgesteld per provincie, en voor Limburg ook per garnizoen, is als volgt:

Provincie

Aantal vacante plaatsen

Antwerpen

137

Henegouwen

0

Limburg

166

- Leopoldsburg

151

- Peer

14

- Sint-Truiden

1

Luik

44

Luxemburg

86

Namen

84

Oost-Vlaanderen

2

Vlaams-Brabant

100

Waals-Brabant

0

West-Vlaanderen

44

Daarnaast zijn er eveneens zes plaatsen opengesteld voor eenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.