Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-268

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 30 januari 2008

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers

computer
gegevensverwerkende installatie
identiteitsbewijs
informatieverwerkend systeem
elektronisch document
privé-gebruik computer

Chronologie

30/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
13/2/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-267

Vraag nr. 4-268 d.d. 30 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De overschakeling van de klassieke identiteitskaarten naar de elektronische variant brengt verschillende extra mogelijkheden met zich mee; onder andere de consultatie van het Rijksregister, het versturen van ondertekende e-mails en zoveel meer. Veel mensen hebben zich dan ook een elektronische kaartlezer aangeschaft bij het ontvangen van hun eID. Groot is dan de teleurstelling wanneer blijkt dat personen die in het bezit zijn van een Apple computer niet van deze diensten gebruik kunnen maken, wegens de niet-compatibiliteit.

Mijn vraag aan de geachte minister is dan ook of er in de nabije toekomst werk zal gemaakt worden van een versie die met deze computers zal kunnen werken? Of is het voorzien informatie te verschaffen om mensen de dan nutteloze, investering van een kaartlezer te besparen? Ook is er momenteel nog geen softwareversie beschikbaar voor Windows Vista, tegenwoordig toch het standaard softwarepakket voor nieuwe PC’s.

Antwoord ontvangen op 13 februari 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat deze vraag niet onder mijn bevoegdheid valt maar onder de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Binnenlandse Zaken (schriftelijke vraag nr. 4-267).