Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2636

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Landsverdediging

Defensie - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie - Woningen - Energieprestatiecertificaat

huisvesting
militair personeel
sociale dienst
verhuur van onroerend goed
energiebesparing
energieverbruik
ministerie

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
13/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2090

Vraag nr. 4-2636 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanaf 1 november 2008 komt er een energieprestatiecertificaat (EPC) voor huizen. Iedereen die een huis verkoopt moet vanaf dan zo een certificaat hebben. Bij het verhuren van woningen is dergelijk certificaat nodig vanaf 1 januari 2009.

Dit certificaat geeft de koper of huurder inzicht in het energiegebruik van de woning en geeft hem zo de nuttige informatie over zijn te verwachten energiekosten. De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA) verhuurt aan vele militairen een woning gedurende hun militaire loopbaan.

Graag had ik van de geachte minister vernomen of er voor de woningen van CDSCA ook een energieprestatiecertificaat zal opgemaakt worden.

Antwoord ontvangen op 13 februari 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

In het kader van de verhuring van woningen, moet het energieprestatiecertificaat inzicht geven voor de huurder in zijn energiekosten.

Sinds 1 januari 2009 is het energieprestatiecertificaat in het Vlaamse Gewest in voege getreden.

Sinds deze datum legt de CDSCA een energieprestatiecertificaat voor aan elke binnenkomende huurder voor de in Vlaanderen gelegen woning waarvoor hij in aanmerking komt.

Voor het Waalse- en Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan er tot nu toe nog geen officiële reglementering.

De CDSCA zal dezelfde werkwijze uitbreiden voor het Waalse- en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zodra de officiële modaliteiten gekend zullen worden.