Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2461

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten)

Eurojust
EU-recht
informatiedienstverlening
gegevensbank
uitwisseling van informatie
computercriminaliteit
gegevensbescherming
agentschap in het buitenland
internationaal recht

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
24/7/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1246

Vraag nr. 4-2461 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De controle op en de inbeslagname van gegevens op buitenlandse servers is vooral een zaak van communautair en internationaal recht.

Op Europees vlak bestaan er diverse samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld Eurojust) en werd er reeds wetgeving uitgevaardigd om gemakkelijker gegevens uit te wisselen en om onderzoeksmaatregelen op het grondgebied van een andere Lidstaat uit te kunnen voeren.

Voor wat betreft staten buiten de Europese Unie bestaan er veel minder mogelijkheden om gegevens uit te wisselen en om onderzoeksmaatregelen op het grondgebied van de Staat uit te voeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de inbeslagname van gegevens die zich op een buitenlandse server bevinden in het kader van cybercriminaliteit, kinderpornografie, fiscale fraude, ... Hierbij blijkt dat de nationale controle-instanties en de justitiŽle diensten nog vaak op juridische en/of praktische problemen stoten om een daadwerkelijk controle uit te oefenen of om informatie, eventueel via onderzoeksmaatregelen of inbeslagname, in te winnen.

Echter, ook de overheid kan een doelwit vormen voor malafide personen die overheidsgegevens wensen te misbruiken.

Om voorgaande reden had ik graag een antwoord gehad op de volgende vragen :

1.) Wordt er binnen het departement van de geachte minister gebruik gemaakt van buitenlandse servers voor het opslaan van gegevens ?

2.) Kan een overzicht gegeven worden van deze buitenlandse servers naar oorsprong ?

3.) Welke gegevens worden er opgeslagen op deze servers ?

4.) Op welke wijze kan de administratie een toegang tot deze buitenlandse server juridisch afdwingen indien de toegang wordt geweigerd ?

5.) Op welke wijze heeft de administratie een controlemogelijkheid met betrekking tot het respecteren van de confidentialiteit van deze gegevens ?

Antwoord ontvangen op 24 juli 2009 :

Binnen het departement Federale Overheidsdienst (FOD) WASO wordt er geen gebruik gemaakt van buitenlandse servers voor het opslaan van gegevens. Alle servers die door de stafdienst ICT worden beheerd bevinden zich in België. Ook de server van de website van het departement die bij een externe firma is gehost, wordt in België beheerd

Gelet op het antwoord op de eerste vraag zijn deze vragen voor het departement niet van toepassing