Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-208

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 24 januari 2008

aan de minister van Landsverdediging

Belgisch Leger - Vacatures voor 2008 - Rekruteringen per provincie en per garnizoen

krijgsmacht
aanwerving
militair personeel

Chronologie

24/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
4/3/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-208 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elk jaar worden er voor het Belgisch Leger vacatures uitgeschreven. Begin november 2007 berichtte het ministerie van Defensie dat zij in 2008 bijna 1.700 militairen gaat rekruteren.

Graag had ik van de geachte minister vernomen hoeveel rekruteringen er per provincie en per garnizoen zullen uitgeschreven worden.

Antwoord ontvangen op 4 maart 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Ten gevolge de resultaten van de opmaak van de begroting 2008 en van de middelen waarover Defensie zal kunnen beschikken zal het wervingsplan 2008 worden herzien. Ik heb opdracht gegeven aan de directeur generaal Human Resources om mij een aangepast wervingsplan voor te leggen.