Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-206

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 24 januari 2008

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Bariatrische ingrepen - Terugbetaling (Chirurgische ingrepen bij overgewicht)

ziekteverzekering
chirurgie
voedingsziekte

Chronologie

24/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
5/3/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-206 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij koninklijk besluit van 3†augustus†2007 tot wijziging van het artikel†14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14†september†1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, komen sinds 1†oktober†2007 nog enkel de personen met een Body Mass Index (BMI) van boven de 40 in aanmerking voor een terugbetaling van hun operatie tegen zwaarlijvigheid. Tegen het einde van het jaar zullen hopelijk ook diabetespatiŽnten met een Body Mass Index (BMI) hoger dan 35 een operatie tegen zwaarlijvigheid terugbetaald krijgen. Blijven natuurlijk nog de personen met een BMI van boven de 35, gecombineerd met een andere bedreigende aandoening zoals een hartkwaal, in de kou staan. Deze werden tot op heden niet als obesitas-gelinkt geregistreerd, waardoor de patiŽnt enkel het materiaal van de operatie diende te betalen. Door verschillende chirurgen wordt deze maatregel aanzien als een achteruitgang, puur om budgettaire redenen. Zelfs ingaand tegen de internationale trend om de BMI -norm naar beneden te halen.

Waarom heeft de voorganger van de geachte minister deze maatregel omtrent de terugbetaling van een maagring en een bypass verstrengd tot personen met een BMI van 40 of meer? Gaat de geachte minister stappen ondernemen tot een uitbreiding van de terugbetaling voor mensen met een BMI vanaf 35?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2008 :

Om gewichtsvermindering te bekomen, zijn een aangepast eetgedrag en meer lichamelijke activiteit aangewezen. Net zoals stoppen met roken is dit niet gemakkelijk.

Over het criterium body mass index (BMI) 40 is er internationaal een vrij brede consensus voor chirurgisch ingrijpen; dit is veel minder het geval voor lagere scores van BMI. De aanpassing van de nomenclatuur die nu wordt voorbereid om deze ingrepen ook voor een BMI 35 met diabetes als comorbiditeit te vergoeden is mede tot stand gekomen na de publicatie van een studierapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Hierin werd terugbetaling voor deze specifieke indicatie aanbevolen; tegelijkertijd werd een brede indicatiestelling voor BMI 35 met niet nader benoemde co-morbiditeit ontraden.

De nieuwe nomenclatuur bariatrische heelkunde is tot stand gekomen via de normale procedure op initiatief van de Technische Geneeskundige Raad. Ik heb niet de bedoeling tussen te komen om een terugbetaling te bepleiten voor operatief ingrijpen vanaf een BMI 35, buiten de criteria voorgesteld door de Technische Geneeskundige Raad.