Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1891

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 29 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Verkeersveiligheidsfonds - Bedragen - Vastleggen

lokale financiŽn
begrotingsfonds
verkeersveiligheid
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
inkomsten
gemeentepolitie
politie

Chronologie

29/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
24/11/2008 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-446

Vraag nr. 4-1891 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs klaagde de Vlaamse vereniging van steden en Gemeenten (VVSG) het achterblijven van de definitieve bedragen van het verkeersveiligheidsfonds voor de lokale politiezones aan. Normaal moesten de zones al ten laatste op 9 februari 2008 de maximumbedragen kennen waarop zij recht hebben. Maar de bevoegde ministers (FinanciŽn, Begroting, Binnenlandse Zaken en Mobiliteit) hebben kennelijk nog geen besluit genomen om de bedragen vast te stellen wat tot veel problemen leidt binnen verschillende politiezones omdat zij tot op heden de juiste bedragen niet kennen die ze moeten inschrijven in de begroting 2008. De zones hebben echter nog maar tot 15 november 2008 de tijd om hun begrotingswijziging naar de gouverneur te versturen. Zij hopen dan ook vrij snel de juiste bedragen te kennen waar zij recht op hebben.

Een tweede probleem dat wordt aangekaart is dat de bedragen voor de politiezones naar verluidt lager zouden liggen dan de voorgaande jaren. Uit een berekening van de FOD Mobiliteit zou blijken dat de zones dit jaar ongeveer 15% minder middelen zullen ontvangen uit het fonds in vergelijking met vorig jaar. Dit staat in fel contrast bij het grote aantal onmiddellijke inningen die in 2007 werden vastgesteld.

Eveneens is er sprake van financiŽle middelen uit het fonds die naar de federale politie vloeien, wat niet conform de eerder gemaakte afspraken is.

Daarom zou ik de geachte minister willen vragen meer duidelijkheid te brengen op volgende vragen :

Hoe komt het dat de vaststelling van de bedragen, die de zones uit het verkeersveiligheidsfonds ontvangen zo lang op zich laat wachten?

Klopt het dat de zones voor 2008 minder middelen zullen ontvangen? Om hoeveel minder middelen gaat het hier?

Indien er financiŽle middelen worden aangewend voor de federale politie, over welke hoeveelheid van de middelen hebben wij het hier concreet?

Antwoord ontvangen op 24 november 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. Zoals ik al meermaals vermeldde, zijn er verschillende redenen voor de laattijdige vastlegging van de bedragen van het Verkeersveiligheidsfonds:

2. De politiezones en federale politie zullen inderdaad dit jaar minder ontvangen. De vermindering bedraagt voor eenieder ongeveer 15 % van het bedrag van 2007.

3. Naast die bedragen zal een voorafname voor gemeenschappelijke aankopen van 15 881 650 euro op het budget van de federale politie ingeschreven worden, maar de projecten die daarmee ontwikkeld zullen worden betreffen de twee niveaus van de geïntegreerde politie.

Die projecten werden gezamenlijk door de VCLP en de federale politie voorgesteld en in ministerraad overlegd en goedgekeurd