Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1803

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 16 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Verlofregelingen - Feestdagen - Kostprijs voor 2007

rusttijd
zwangerschapsverlof
vaderschapsverlof
ouderverlof
feestdag
officiŽle statistiek
verlof om sociale redenen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Chronologie

16/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008 )
16/12/2008 Rappel
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2475

Vraag nr. 4-1803 d.d. 16 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ kent een uitgebreide verlofregeling die aan ambtenaren en werknemers het recht geeft om afhankelijk van de specifieke situatie verlof op te nemen. Zo kan er verwezen worden naar het adoptieverlof, het vaderschapsverlof, het moederschapsverlof, het rouwverlof en het ouderschapsverlof, deze vallen allen onder wat men " kort verzuim " noemt. Daarnaast zijn er ook nog thematische verloven zoals het ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, Ö

In al die gevallen is er een vergoeding voorzien, ofwel ten laste van de werkgever, ofwel ten laste van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) of het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Zonder de sociale rechtvaardiging van die verschillende verlofvormen aan te kaarten in deze schriftelijke vraag, is het desalniettemin interessant om de budgettaire impact hiervan te weten.

Daarom had ik graag een compleet beeld gekregen van de kostprijs van alle verlofregelingen, onderverdeeld per type/soort en hoeveel het voorbije jaar (2007) dit de werkgever en/of de overheid heeft gekost.

Tot slot had ik ook graag de cijfers bekomen van de kostprijs van alle wettelijk betaalde feestdagen die in 2007 werden uitbetaald.