Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1636

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 23 september 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Leopoldsburg - Harley Davidson-treffen

politie
culturele manifestatie
motorvoertuig
tweewielig voertuig

Chronologie

23/9/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 )
22/10/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1636 d.d. 23 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Van zaterdag 26 juli tot en met zondag 27 juli 2008 vond in Leopoldsburg het jaarlijkse Harley Davidson-treffen plaats.

De federale politie heeft net als voorgaande jaren haar medewerking verleend om dit treffen in goede banen te leiden.

Kan de geachte minister mij, in een overzicht van de voorgaande vier jaren, meedelen hoeveel agenten van de federale politie hiervoor werden ingezet ? Hoeveel manuren werden hiervoor gepresteerd en hoeveel bedraagt de kostprijs voor deze operatie in totaal aan manuren en ingezet materieel ?

Antwoord ontvangen op 22 oktober 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder de antwoorden op zijn vragen :

Tijdens het evenement op 5 en 6 augustus 2005, werden 420 federale politiemensen ingezet.

Deze agenten hebben 2 523 nachturen en 10 265 weekenduren gepresteerd.

De totale kostprijs van dit evenement bedraagt 180 419 euro.

Tijdens het evenement op 29 en 30 juli 2006, werden 180 politiemensen ingezet, waaronder 57 federale agenten. Deze 180 agenten hebben 538 nachturen en 1.174 weekenduren gepresteerd.

De totale kostprijs van deze ordedienst bedraagt 66 239 euro.

Tijdens het evenement op 28 en 29 juli 2007, werden 139 politiemensen ingezet, waaronder 43 federale agenten.

Deze 139 agenten hebben 280 nachturen en 768 weekenduren gepresteerd.

De totale kostprijs van dit evenement bedraagt 56 985 euro.

Tijdens het evenement op 26 en 27 juli 2008, werden 191 politiemensen ingezet waaronder 65 federale agenten.

Deze 191 agenten hebben 413 nachturen en 937 weekenduren gepresteerd.

De totale kostprijs van dit evenement bedraagt 63 551 euro.