Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1423

van Margriet Hermans (Open Vld) d.d. 4 september 2008

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Paspoorten - Vingerafdrukken en andere biometrische gegevens - Fraude

paspoort
biometrie
fraude
Nederland
Duitsland
gegevensbescherming

Chronologie

4/9/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )
26/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1422

Vraag nr. 4-1423 d.d. 4 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland besprak het RTL-nieuws van 30 juni en 1 juli 2008 een nieuwe onrustwekkende fraude met vingerafdrukken. Deze fraude zou ernstige implicaties hebben voor de vooropgestelde nieuwe paspoorten. Ook in Duitsland zouden aanpassingen op til staan wat betreft de opname van biometrische gegevens.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Is de geachte minister op de hoogte van de nieuwe fraudemethode met vingerafdrukken, waarvan gewag wordt gemaakt in diverse Nederlandse media? Welke zijn de eventuele gevolgen van deze fraudemogelijkheid voor het nieuwe paspoort, dat voorzien zal worden van data van vingerafdrukken?

2) Klopt de informatie dat Duitsland vanwege de fraudegevoeligheid van identificatie met vingerafdrukken inmiddels zou afzien van de verplichting deze te gebruiken in de nieuwe paspoorten? Zo ja, kan hij mij nader informeren over de Duitse overwegingen om hiervan af te zien en kan hij uitvoerig aangeven hoe hij staat ten aanzien van die overwegingen? Welke biometrische kenmerken neemt Duitsland dan wel op in het paspoort?

3) Is hij bereid om de informatie zoals gevraagd bij vraag 2 te voorzien van onafhankelijke adviezen over de fraudebestendigheid van de nieuwe paspoorten? Zo ja, de welke? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 26 september 2008 :

Ik heb geen informatie over een « nieuwe fraude » met vingerafdrukken. De federale politie die ik hierover contacteerde, heeft evenmin hierover iets vernomen.

Ik acht het nuttig in herinnering te brengen dat in toepassing van de verordening (EG) 2252/04, de lidstaten van de Europese Unie ertoe gebonden zijn de vingerafdrukken van de houders van paspoorten op de chip van die paspoorten te registreren tegen uiterlijk 28 juni 2009.

Op dit moment hebben noch Nederland, noch België al vingerafdrukken in het paspoort opgenomen. Het verbaast me dus dat in Nederland fraude met vingerafdrukken zou zijn vastgesteld.

Duitsland daarentegen registreert al vingerafdrukken in het paspoort. Maar ik heb geen enkele aanwijzing van een eventuele intentie va de Duitse overheden om de registratie van vingerafdrukken op te schorten.