Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1422

van Margriet Hermans (Open Vld) d.d. 4 september 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Paspoorten - Vingerafdrukken en andere biometrische gegevens - Fraude

paspoort
biometrie
fraude
Nederland
Duitsland
gegevensbescherming

Chronologie

4/9/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )
26/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1423

Vraag nr. 4-1422 d.d. 4 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland besprak het RTL-nieuws van 30 juni en 1 juli 2008 een nieuwe onrustwekkende fraude met vingerafdrukken. Deze fraude zou ernstige implicaties hebben voor de vooropgestelde nieuwe paspoorten. Ook in Duitsland zouden aanpassingen op til staan wat betreft de opname van biometrische gegevens.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Is de geachte minister op de hoogte van de nieuwe fraudemethode met vingerafdrukken, waarvan gewag wordt gemaakt in diverse Nederlandse media? Welke zijn de eventuele gevolgen van deze fraudemogelijkheid voor het nieuwe paspoort, dat voorzien zal worden van data van vingerafdrukken?

2) Klopt de informatie dat Duitsland vanwege de fraudegevoeligheid van identificatie met vingerafdrukken inmiddels zou afzien van de verplichting deze te gebruiken in de nieuwe paspoorten? Zo ja, kan hij mij nader informeren over de Duitse overwegingen om hiervan af te zien en kan hij uitvoerig aangeven hoe hij staat ten aanzien van die overwegingen? Welke biometrische kenmerken neemt Duitsland dan wel op in het paspoort?

3) Is hij bereid om de informatie zoals gevraagd bij vraag 2 te voorzien van onafhankelijke adviezen over de fraudebestendigheid van de nieuwe paspoorten? Zo ja, de welke? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 26 september 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Deze schriftelijke vraag valt niet onder onze bevoegdheid, maar onder de bevoegdheid van de FOD Buitenlandse Zaken (schriftelijke vraag nr. 4-1423).